4

Цікавить чи є відповідник до слова "скетч", яке вживається у значенні "невелика комічна п'єса з двома, рідше трьома персонажами. Бере початок від народної інтермедії. Скетч отримав найбільше поширення на естраді".

На Словотворі є відповідники такі як "нарис" та "начерк", однак там слово "скетч" має значення "чорнове зображення якогось об'єкту, зроблене нашвидкуруч".

Отож, як бути зі словом "скетч" у значенні "невелика комічна п'єса" і як бути із таким словом як "скетч-шоу" (які стають все більш популярними, приклад українського скетч-шоу - "Файна Юкрайна").

2 Answers 2

4

Якщо говорити про літературу, то найближча, мабуть, гумореска:

невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю

Якщо йдеться про її інсценізацію, то це гумористична сценка:

Невеликий закінчений драматичний твір

5

Як на мене, нарис цїлком підходить:

Вікіпедія

На́рис — невеликий твір, художньо-публіцистичного жанру, у якому зображено дійсні факти, події в житті конкретних людей. Найчастіше нариси присвячуються відтворенню сучасних подій чи зображенню людей, яких особисто знав письменник.

На́рис — центральний жанр публіцистики, що передбачає оперативний відгук на суспільно важливу подію, розкриття образу цікавої особи, створення портрету колективу, розповідь про побут, звичаї й людей певного регіону своєї й чужої країни. Цей жанр дав назву одній з рольових спеціалізацій у журналістиці: автори нарисів тут називаються «нарисовці».

СУМ-11

  1. Оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому автор зображує підмічені ним у житті дійсні факти, події, конкретних людей.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.