5

У CУМі-11 знаходжу такий варіант:

ПАРАНО́ЙЯ, ї, жін. Рідка форма психічного захворювання, що характеризується стійкими маячними ідеями при збереженні формальної логічності мислення.

Однак вже в Орфографічному словнику це слово пишуть без літери й:

параноя - іменник, жіночий рід, неістота, однина і множина.

Останній варіант зафіксований і в безлічі Інтернет-статей, зокрема тут, тут та ін.

То як же правильно: параноя чи паранойя?

5

Можна ж побачити на тому самому СУМ-11, котрого навели, внизу напис червоним кольором:

Увага! Подане тут оригінальне написання реєстрового слова є застарілим.

Достемено відомо, ну, хоча би повинно здавати ся так через приросток пара~, що слово чужомовного походження. Дивимо в правопис відповідного роздїлу:

  1. I, y (а також u німецького дифтонга eu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно не передаються окремим знаком: буєр, конвеєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк; але: Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

Окрім правила, навіть приклад має ся: параноя.


Взагалї, вставлення й перед йотованими — московський звичай правопису, оскільки е може читати ся як е (навіть коли є э, наприклад в карате), йо та є, і аби вказати саме останього способу, додавали й, що також полегшувало відмінювання, тому це розповсюджило ся і на инші йотовані. А пізніше і на українську, котра цього не потребувала, під час совітського поневолення. Це дуже помітно за прикладами старішого правопису 1928 року:

Дифтонг eu передаємо через ев: неврастенія, неврологія, невтральний, невтралітет і т. ін., але нім. eu через ой: Нойман (Neumann), Ойтінґ (Euting) і т. iн., також Фоєрбах (Feuerbach).

Тобто Фоєрбах (було) → Фейєрбах (стало). Значну частину відмінили, але декотрі, як і оце слово, залишило ся в винятках. Хоча проєкт 1999 подавав всюди відмінити:

Не писати зайвої букви й у словах, де його немає в мові-джерелі запозичення: гуаява, мая, фоє.

У мовах-джерелах у цих словах подвійний й не вимовляють і не пишуть: іспанські guayaba, maya, французьке foyer.

| improve this answer | |
1

«Словник української мови» в 11 томах виданий у 1970-х роках, тому правопис деяких слів може відрізнятися від сучасного.

Його наступних, «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, хоча й не має ще томів зі словами на літеру «П», однак у статті важковиліко́вний містить цитату:

Шизофренія, епілепсія, параноя, прогресивний параліч, маніакально-депресивний психоз — усі ці психічні хвороби є важковиліковними або взагалі невиліковними (з наук.-попул. літ.).

Отже я підтримую відповідь follower, що правильно параноя.

Також додам, що проект правопису 2018 року, мені здається, збирається майже зовсім прибрати з українських слів подвійні йотування (буквосполуки -йя-, -йє-, -йї-, -йю-) — окрім слова війя́ (у значенні «дишель у воловій упряжі»; не плутати зі словом ві́я в значенні «волосинка на краю повіки»). Принаймні він каже, що «букви я, ю, є пишемо: 1. На початку слова, після голосного та після апострофа для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, юроди́вий, єство́; моя́, зна́ю, твоє́; п’ять, м’я́та, в’юн, б’ють, п’ємо́, а також після й у слові війя́ (війю́, на війї́). 2. Після приголосного для позначення його м’якості: дя́дько, лю́ди, оста́ннє, сюди́, ряд, ря́сно, рюкза́к, рюш» — і жодних інших випадків не зазначає. Однак проект 2018 року ще не ухвалено (й можливо, не буде ухвалено зовсім), тому поки що на нього надто зважати не варто.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.