6

У CУМі-11 знаходжу такий варіант:

ПАРАНО́ЙЯ, ї, жін. Рідка форма психічного захворювання, що характеризується стійкими маячними ідеями при збереженні формальної логічності мислення.

Однак вже в Орфографічному словнику це слово пишуть без літери й:

параноя - іменник, жіночий рід, неістота, однина і множина.

Останній варіант зафіксований і в безлічі Інтернет-статей, зокрема тут, тут та ін.

То як же правильно: параноя чи паранойя?

2 Answers 2

6

Можна ж побачити на тому самому СУМ-11, котрого навели, внизу напис червоним кольором:

Увага! Подане тут оригінальне написання реєстрового слова є застарілим.

Достемено відомо, ну, хоча би повинно здавати ся так через приросток пара~, що слово чужомовного походження. Дивимо в правопис 2015 року відповідного роздїлу:

  1. I, y (а також u німецького дифтонга eu) в позиції між двома голосними (в іноземній мові) в загальних назвах звичайно не передаються окремим знаком: буєр, конвеєр, лояльний, параноя, плеяда, рояль, саквояж, секвоя, фаянс, феєрверк; але: Гойя, Савойя, Фейєрбах; також майя (народність), фойє.

Окрім правила, навіть приклад має ся: параноя. А новіший правопис 2019 року навіть відкинув непотрібні винятки:

Звук [j] звичайно передаємо відповідно до вимови іншомовного слова буквою й, а у звукосполученнях [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я: бо́єр, є́ті, інʼє́кція, конве́єр, пле́єр, проє́кт, проє́кція, субʼє́кт, траєкто́рія, феєрве́рк, фла́єр, фоє́; круї́з, моза́їка; лоя́льний, парано́я, плея́да, роя́ль, саквоя́ж, секво́я, фая́нс; Йога́нн; Єйтс, Кає́нна, Ма́єр, Рамбує́, Со́єр, Феєрба́х, Хеєрда́л; Гаї́ті; Юно́на; Го́я, Іса́я, Саво́я, Хая́м.


Взагалї, вставлення й перед йотованими — московський звичай правопису, оскільки е може читати ся як е (карате при э), йо (ее при ё) та є, і аби вказати саме останього способу, додавали й, що також полегшувало відмінювання, тому це розповсюджило ся і на инші йотовані. А пізніше і на українську, котра цього не потребувала, під час совітського поневолення. Ось старіший правопис 1928 року наводе дуже помітні приклади:

Дифтонг eu передаємо через ев: неврастенія, неврологія, невтральний, невтралітет і т. ін., але нім. eu через ой: Нойман (Neumann), Ойтінґ (Euting) і т. iн., також Фоєрбах (Feuerbach).

Тобто з Фоєрбах отримали Фейєрбах. Значну частину таки скасували, але декотрі, як і оце слово, залишило ся в винятках. Хоча проєкт 1999 року подавав всюди таке скасувати:

Не писати зайвої букви й у словах, де його немає в мові-джерелі запозичення: гуаява, мая, фоє.

У мовах-джерелах у цих словах подвійний й не вимовляють і не пишуть: іспанські guayaba, maya, французьке foyer.

2

«Словник української мови» в 11 томах виданий у 1970-х роках, тому правопис деяких слів може відрізнятися від сучасного.

Його наступних, «Словник української мови» в 20 томах 2010-х років, хоча й не має ще томів зі словами на літеру «П», однак у статті важковиліко́вний містить цитату:

Шизофренія, епілепсія, параноя, прогресивний параліч, маніакально-депресивний психоз — усі ці психічні хвороби є важковиліковними або взагалі невиліковними (з наук.-попул. літ.).

Отже я підтримую відповідь follower, що правильно параноя.

Також додам, що проект правопису 2018 року, мені здається, збирається майже зовсім прибрати з українських слів подвійні йотування (буквосполуки -йя-, -йє-, -йї-, -йю-) — окрім слова війя́ (у значенні «дишель у воловій упряжі»; не плутати зі словом ві́я в значенні «волосинка на краю повіки»). Принаймні він каже, що «букви я, ю, є пишемо: 1. На початку слова, після голосного та після апострофа для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: я́кість, юроди́вий, єство́; моя́, зна́ю, твоє́; п’ять, м’я́та, в’юн, б’ють, п’ємо́, а також після й у слові війя́ (війю́, на війї́). 2. Після приголосного для позначення його м’якості: дя́дько, лю́ди, оста́ннє, сюди́, ряд, ря́сно, рюкза́к, рюш» — і жодних інших випадків не зазначає. Однак проект 2018 року ще не ухвалено (й можливо, не буде ухвалено зовсім), тому поки що на нього надто зважати не варто.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.