8

В інтернеті є дані про те що слово друг (у множині друзі) походить від **drugъ*:

From Proto-Slavic *drugъ, from Proto-Indo-European *dʰrowgʰos. Cognate with Lithuanian draũgas ‎(“friend”), Gothic 𐌲𐌰𐌳𐍂𐌰𐌿𐌷𐍄𐍃 ‎(gadrauhts, “warrior”) and Old English drihten.

Наразі мені не вдається з'ясувати походження прикметника числівника другий. Я помітив що г у прикметнику не змінюється при змінах слова.

Від якого кореня походить прикметник числівник другий?

0

2 Answers 2

3

Кажуть, що обидва слова - когнати, тобто, пішли від одного кореня

другой, всякий человек, ближний

товарищ, сообщник, спутник

Дивимось на походження прикметника "другой", бо вочевидь прикметник (други́й у значенні "інший") та числівник (дру́гий) пішли від одного кореня:

Происходит от форм, родств. ст.-слав. дрѹгъ (др.-греч. ἄλλος; Супр.), ср.: ст.-слав. дроугъ дроуга ἀλλήλους, укр. дру́гий «второй», белор. другí — то же, болг. дру́ги, сербохорв. дру̏гӣ, словенск. drȗg «другой», drúgi «второй», чешск. druhý «второй», druh druha «друг друга», польск. drugi «второй», в.-луж. druhi

1

Також в ЕСУМі (ст. 133-134) ми можемо знайти підтвердження того, що ці два слова походять від старослов'янського "дрѹгъ".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.