2

Знала, що правильно використовувати слово кОгорта. Про це свідчить і СУМ-11:

КОГО́РТА, и, жін.

1. У стародавньому Римі — загін війська, що становив десяту частину легіону. На підмогу вігілам [військовій сторожі] прибігають вояки міської когорти і сяк-так утихомирюють люд, загрожуючи зброєю (Леся Українка, II, 1951, 530).

2. перен., уроч. Згуртована спільними ідеями, цілями, прагненнями група людей. — Свирид Гордійович належить до тієї когорти мужніх, які на власних плечах наше село в колективізацію вносили (Микола Руденко, Остання шабля, 1959, 209).

Однак випадково натрапила на статтю Ярослава Матвіїшина "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІРИНЕЯ ФАЛЬКІВСЬКОГО В ГАЛУЗІ АСТРОНОМІЇ", в якій автор використовує це слово дещо інакше:

[...] належить до кагорти славних представників нашої культури й науки порубіжжя XVII та XVIIІ ст.

То як же все-таки правильно, кОгорта чи кАгорта?

1 Answer 1

2

Справдї, ненаголошене о може наближати ся до звуку а, порівняйте: білоруська каго́рта, московська кого́рта, де ненаголошене о звучить як а. Тому для цього правопис навіть має правила:

§ 1. Ненаголошений О

  1. У складах із ненаголошеним о пишеться та сама літера (буква) о, що й під наголосом: бої́ться (бо бо́язко), голу́бка (бо го́луб); дощу́ (бо до́щ), робі́ть (бо ро́бить), розу́мний (бо ро́зум).

    О пишеться й у таких словах, де сумнівний із правописного погляду звук наголосом не перевіряється: лопу́х, соки́ра, сою́з.

  2. У деяких словах на місці о перед постійно наголошеним а (я) маємо у вимові й на письмі а: бага́тий, бага́то, бага́тство, бага́ття, бага́ч, гаря́чий, гаря́чка (пор. горіти), гара́зд, кажа́н, кала́ч, кача́н, хазя́їн, а також у деяких похідних з іншим наголосом: бага́тир (багач), га́ряче́; але: гонча́р, коря́вий, лопа́та, пога́ний, ропа́, солда́т, това́р, а також богати́р (велетень, герой), монасти́р.

Котре не допоможе. А ось етимологічний словник допоможе:

Мій переказ. Слово походить від лятинького cohors »когорта (підроздїл леґіону)«, де:

  • hors > hortus »обгороджене місце; город; сідок; (ст.) вілла«; словʼянське город тут споріднене;
  • co- приросток »з-«, котрий і наразї вельми чудово ся почуває (коаліція, комо́д, коло́нія тощо).

Як знаємо, українська вельми любить зберігати чужомовні приростки без змін. Тому словники правильно вказують, що через о — кого́рта.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.