3

Натрапила на одну весільну пісню, яка називається "Дай рузю бузю". Зацікавило словосполучення "рузю бузю". Спершу подумала, що, можливо, це звернення до дівчини,з проханням про те, аби вона дала бузю (теж невідомо, що це), однак тут не виділено комами і написано з малої літери, тому варіант, що це ім’я виключаю. Звертаюся, як завжди, у СУМ-11, проте ні першого, ні другого слова там не знаходжу.

То що ж у цій пісні означає словосполучення "рузю бузю"?

4

Виконавець Андрій Кок співає заклик до дівчат: "Дай, Рузю, Бузю дай". Це кличний відмінок імен.

Рузя - Розалія Рузалія Розалька, Розонька, Розочка, Рузалька, Руза, Рузя, Рузина, Рузька

Бузя — пестливе ім'я, створене з Естер-Люби: Люба-Любузя-Бузя...

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.