0

У творі Ю. Винничука "Весняні ігри в осінніх садах" знаходжу таке речення:

Ти збираєшся далі кіряти?

Зветаюся у СУМ-11, аби з’ясувати семантику слова, однак інформації не знайшла.

1
  • ВІдповіль на це запитання легко знайти Google-пошуком.
    – Yola
    Jun 26, 2018 at 15:49

1 Answer 1

1

Це сленг:

КИРЯТИ , КІРЯТИ (-яю, -яєш) недок., (що); мол., крим. Пити спиртні напої; пиячити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.