0

У творі Ю. Винничука "Весняні ігри в осінніх садах" знаходжу таке речення:

Ти збираєшся далі кіряти?

Зветаюся у СУМ-11, аби з’ясувати семантику слова, однак інформації не знайшла.

1
  • ВІдповіль на це запитання легко знайти Google-пошуком.
    – Yola
    Commented Jun 26, 2018 at 15:49

1 Answer 1

1

Це сленг:

КИРЯТИ , КІРЯТИ (-яю, -яєш) недок., (що); мол., крим. Пити спиртні напої; пиячити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.