1

У СУМі-11 знаходжу лише семантику слова. Якщо загуглити, вибивають лише відповідники до слова манікюр.

То чи є відподники до слова педикюр?

1 Answer 1

2

Словник чужомовних слів Павла Штепи:

манікюр — рукодогляд
педикюр — нігтедогляд

Цїкаво, що включає, оскільки словник аж-но 1977 року. Загалом можна так вживати, однак я би внїс зауваги.


Спробуймо розібрати слова: pedicure, manicure.

Видно, що подїляють ся на:

  • ped-i-cure, де лятінське (але індоевропейського походження) ped- (pes) є нога (стопа), можна згадати инше слово з цим коренем: педаль. Тобто можливо доречніше було б ногодогляд, котре легко створює ся за правописним правилом складних слів.
  • man-i-cure, де все так само, але з man-, котре є рука, теж є приклад иншого слова — манускрипт, котре також прижило ся як рукопис, тому щодо рукодогляд нїяких питань.

Щодо останьої частини cure теж відсутні питання:

cure (n.1) c. 1300, "care, heed," from Latin cura "care, concern, trouble," with many figurative extensions over time such as "study; administration; office of a parish priest; a mistress," and also "means of healing, successful remedial treatment of a disease" (late 14c.), from Old Latin coira-, a noun of unknown origin. Meaning "medical care" is late 14c.

Тобто догляд тут цїлком заходить. Також легко утворювати похідні слова: нігте/руко/ногодоглядач/ка.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.