13

Сьогодні зустрівся з сувенірним магнітом, на якому було написано:

І сьогодні, і завжди
Зірки краще не знайти.

Мені здалося, що слово "краще" в неправильному відмінку. На мою думку правильно мало би бути "кращої".

Ось питання. Це калька з російської, можливо, чи звичайна помилка? Чи, можливо, тут все правильно написано?

enter image description here

 • 7
  "Зірки кращої нема" на мій погляд найбільше підходить. Хоча не в римується. Вираз з магнітика говорить, що зірки краще не знаходити, чим знаходити. – Alex Sodin Feb 15 '17 at 19:44
 • 1
  рима втрачається, проте, якщо замінити саме на "зірки кращої нема", то буде збережено віршовий розмір :) – bv. Feb 16 '17 at 14:28
10

Тут ліпше послуговуватися словом кращої. Краще може бути прислівником, що характеризує дію, а не предмет, тому тут не пасує ("Словник української мови" визначає краще як вищий ступінь порівняння до прислівників гарно, добре). Або ж прикметником, але на означення іменника середнього роду, наприклад, Це кіно краще. Прикметник вищого ступеня матиме тут закінчення -а, -ої (краща, кращої) - див. правила творення ступенів порівняння якісних прикметників.

З римою можна щось вигадати, хоч би й таке:

І сьогодні, і завжди
Не знайти зорі, як ти.

(Примітивно, але все-таки).

| improve this answer | |
 • 1
  Я, коли в дитинстві чув рекламу «Jillette — [най]краще для чоловіків», інтерпретував слово «[най]краще» саме як прислівник, а не як прикметник, тобто сприймав це не як «Jillette — найкращий серед усіх чоловічих товарів для гоління», а як «Jillette більше підходить чоловікам, аніж жінкам чи дітям» — що викликало в мене подив через очевидну банальність фрази (про існування жіночих бритв або необхідність у певних випадках брити голову дітям я тоді, звісно, не знав). – Sasha Mar 13 '17 at 18:15
 • 1
  @sasha, ще можна інтерпретувати якось «найкраще з того всього, що взагалі було придумане для чоловіків» (тобто не тільки товарів [ч.р.], а ще інших речей), але це аж настільки претензійно, що аж неправдоподібно :) – ata_zh Jul 27 '17 at 13:20
 • 1
  "Тут ліпше послуговуватися словом кращої". - Неправильно. Тут СЛІД НЕОДМІННО вживати форми "кращої". "Краще" в цьому контексті - прикрий, потворний московізм. – Ігор Бурковський Oct 10 '17 at 6:50
 • @ІгорБурковський Я переніс вашу відповідь у коментар через те що вона відповідає на вже існуючу відповідь. На цьому сайті "відповідь" призначена для відповідей на питання. Для уточнення інших відповідей використовуються коментарі. Дякую! – Artemix Oct 11 '17 at 7:44
1

Додам до іншої відповіді, що «зірки краще не знайти» можна сприйняти як «краще тобі не знаходити зірку» (мовляв, це може мати якісь неприємні наслідки абощо). Тобто — аналогічно до фрази «краще кохати і втратити кохання, ніж взагалі ніколи не любити» — сприйняти краще прислівником. Тому приєднуюся до першої відповіді: ліпше — а, може, навіть і слід неодмінно — писати кращої замість краще.

Оновлення: При пошуку слова краще в корпусі української мови MOVA.info (розробленому співробітниками лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка) я не знаходжу навіть одиничних траплянь слова краще в ролі прикметника чоловічого або жіночого роду, чи множини, в українській літературі (лише в ролі прислівника або прикметника середнього роду). Тому, напевне, лінгвіст Ігор Бурковський у своєму коментарі цілком мав рацію — використання форми кращої в цьому випадку є не лише ліпшим, а обов'язковим, а краще в цьому випадку є прикрим росіянізмом.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.