2

У методичці для учителя Читання. 4 клас: Авторські уроки випадково помітила речення, в якому слово “отож” виділено комою:

Отож, читайте, слухайте, смійтеся собі на радість.

На іншому сайті знайшла післямову Івана Андрусяка Коли по землі ходили гіганти, в якій немає подібного виділення:

Отож читайте, насолоджуйтеся — і переконуйтеся.

Цікавить, чи потрібно ставити кому після слова “отож”?

1 Answer 1

2

Отож не є вставним словом, тому і не виділяється комою.

Ніколи не бувають вставними слова майже, навіть, мовби, нібито, причому, приблизно, притому, при цьому, все-таки, саме, якраз, просто, тобто, адже, буквально, принаймні, особливо, отож, тож, тільки.

Ці слова виступають у ролі службових частин мови.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.