1

На означення вазона, який має білий цвіт, в Інтернеті знайшла 2 варіанти:

Кали – посадка й догляд, вирощування в саду і вдома

Калла домашня (зантедескія), догляд у кімнаті

То як же правильно зображувати назву квітки на письмі?

1 Answer 1

1

В Українському правописі знаходимо:

  1. У загальних назвах іншомовного походження приголосні звичайно не подвоюються:акумуля́ція, баро́ко, беладо́на, белетри́стика, браві́симо, ват (хоч Ватт), грип, гру́па, групе́то, гун (гу́ни), ідилі́чний, інтелектуа́льний, інтерме́цо, колекти́в, комі́сія, кому́на, лібре́то, піані́симо, піцика́то, стака́то, су́ма, фін (фі́ни), форти́симо, шасі́, шофе́р та ін. Тільки в окремих загальних назвах зберігається подвоєння приголосних: анна́ли, бо́нна, бру́тто, ва́нна (ва́нний), мадо́нна, ма́нна (ма́нний), мо́тто, не́тто, па́нна, пе́нні, то́нна, білль, бу́лла, ві́лла, мулла́, ду́рра, мі́рра.

Отже, правильно – кала.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.