3

У СУМі-11 знайшла обидва варіанти:

ГА́ЛСТУК, а, Стрічка, смужка тканини, яку пов'язують під коміром сорочки, блузи і т. ін. вузлом або бантом; краватка. Комірчики й сорочка, чорний блискучий галстук на шиї були засмальцьовані, аж блищали проти сонця (Нечуй-Левицький, II, 1956, 207);

КРАВА́ТКА, и, Зав'язана вузлом під коміром сорочки, блузки смужка тканини, яку носять для прикраси. Йшли.. похмурі робітники, і їх суворість наче замикали чорні костюми аж до краваток з крепу (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 401)

Однак знаю, що в російській мові теж є слово галстук. До сьогодні думала, що це запозичення, тому його ніколи не використовувала.

Отож чи нормативно вживати слова галстук і краватка, чи слід таки оминати перше, замінюючи другим?

1 Answer 1

3

Слово галстук знаходимо і в СУМі у 20 т. Також знаходимо галстук як синонім до краватка:

КРАВА́ТКА (завʼязана вузлом під коміром сорочки, блузки смужка тканини, яку носять для прикраси), ГА́ЛСТУК, САМОВ’Я́З, МЕТЕ́ЛИК розм. (така прикраса у вигляді банта).

Слово галстук запозичене з німецької мови, тому і не дивно, що воно наявне і в українській, і в російській мовах:

га́лстук «краватка», [гальшту́к] «нашийник» Ба; — р. бр. га́лстук, п. halsztuk «краватка, нашийник»;

запозичення з німецької мови; нім. Hálsstück «річ для шиї» утворене з основ іменників Hals «шия», спорідненого з двн. днн. гот. hals, дангд. heals, лат. collus (<colsus) «тс.», і Tuch «хустка», спорідненого з двн. tuoh, днн. дфриз. dōk, гол. doek, або Stück «кусок; штука».

Шанский ЭСРЯ 1 4, 20; Фасмер 1 389; Hüttl-Worth 17; Kluge—Mitzka 284—285, 796; Walde—Hofm. 1 245.

Див. шту́ка. Пор. кольє́.

Отже, галстук нормативно вживати в українській мові.

1
  • Поправте запjзичене -> запозичене, бо від мене вимагає 6 символів в зміні :)
    – myroslav
    Jun 22, 2018 at 9:03

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.