2

У вірші І. Малковича "Військо" коми немає:

Звучить як міт: відважне військо...

Однак на багатьох інших сайтах, зокрема у поширенні ТСН "Найкращі музичні коуби" є й інша версія:

Звучить, як у пісні.

То як насправді має бути?

1

Оскільки це речення звучить як міт, як має значення «у ролі кого, чого», тому можна не ставити коми. Однак, можна інтерпретувати це речення звучить (ніби) міт, тому можна поставити кому ( як перед порівняльним зворотом) . На мою думку, важливу роль грає авторське бачення (оскільки це поезія). В реченні звучить як у(наче) пісні, кому перед як потрібно ставити, оскільки це кома перед порівняльним зворотом.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.