2

Як перекласти nondimensionalization? В цьому контексті dimension перекладають як розмірність, бо йдеться про одиниці розмірності маси, часу, довжини тощо.

Знерозмірнення? Як взагалі можна перекладати суфікс -ization окрім як -ізація.

2
 • 2
  Обов'язково одним словом? Може "зниження розмірності"?
  – Artemix
  Commented Jun 19, 2018 at 11:49
 • @Artemix дякую, це хороший варіант, та хотілось би одним словом.
  – Yola
  Commented Jun 19, 2018 at 11:54

2 Answers 2

1

Вікіпедія стверджує, що є таке поняття як "обезрозмірення",

Для чисельного розв'язування фізичних задач, фізичне рівняння потрібно спочатку обезрозмірити, тобто ввести нові безрозмірні змінні. Такі змінні зазвичай одержують, ділячи певну фізичну величину на її характерне значення.

див. статтю Рівняння#Особливості рівнянь фізики, що англійською і буде перекладатися як "nondimensionalization" (згідно до визначення з англійської Вікіпедії, це процес часткової або повної заміни одиниць рівняння, яке містить фізичні величини, більш підхожими змінними).

Ось деякі приклади текстів, де вживання цього слова: 1 і 2). Цитати з текстів: "...розміщення шарів з урахуванням обезрозмірення більш ніж удвічі пере- вищує аналогічні значення..." та "обезрозмірення математичної моделі". Також ви можете зустріти вживання цього терміну на Вікіпедії у статті про Комірки Бенара ("Після обезрозмірювання змінна z змінюється від 0 до 1").

Однак слід зауважити, що даного слова немає у СУМі.

1
 • 2
  чому ми кажемо знезараження, а не обеззараження? Я не певен щодо цього префіксу.
  – Yola
  Commented Jun 20, 2018 at 16:16
1

Після відповіді Анатолія звернувся, до автора редагування на Вікіпедії:

Тут ви вжили термін обезрозмірнити, а також безрозмірні змінні. Звідки ці терміни. Мені дивно чути префікс обез- зазвичай кажуть зне-. Питання виникло тут. --Igor Yalovecky (обговорення) 10:06, 21 червня 2018 (UTC)

Не знаю звідки. Так говорять у моєму середовищі. Проти «знерозмірити» не заперечую. Знерозмірювання можливий варіант обезрозмірювання. Власне, звучить краще. На що ви збираєтеся замінити слово безрозмірні, не маю гадки. Розмірні величити це ті. що мають розмірність, безрозмірні - просто числа. --Дядько Ігор (обговорення) 14:26, 21 червня 2018 (UTC)

Цікаве дослідження префіксів зне- і обез- можна знайти в Особливості вживання префіків зне- та обез- у дієслівному термінотворенні:

Більшання продуктивності префікса обез‑ пов’язуємо з мовною політикою Радянського Союзу. Як відомо з термінологічних бюлетенів, основним звинуваченням до термінознавців 20‑х рр. ХХ ст. було відмежовування української мови від російської [2, с. 249–254; 3, с. 219–243; 6, с. 234–249]. Серед іншого у відповідних документах йдеться про надмірне вживання дієслів з префіксами зне- для перекладу російських лексем з обез‑ (обес‑) [22, с. 156]. Показово, що П. Горецький, який виступив з критикою засад термінотворення 20‑х рр. ХХ ст., не наводить переконливих лінгвістичних фактів на користь сполуки префіксів обез‑ й радить використовувати відповідний тип термінотворення лише з огляду на його подібність до російської мови, тобто критика мовознавця ґрунтується не на лінгвістичних засадах, а зумовлена позамовними факторами [12, с. 156].

Отже, з префіксом наче розібрались, ще треба вирішити щодо того який варіант правильний:

 • Знерозмірювання
 • Знерозмірнення

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.