3

Часто в Інтернеті натрапляю на слово костер. Зазирнула у СУМ-11, а там справді таке слово зафіксоване. Однак я впевнена, що таке слово є у російський, тому задля підтвердження дивлюсь і туди.

Отож цікавить, чи, випадково, слово костер - не є саме запозиченням із російської?

1
  • Зазначу, що 1) слово позначене діялектним, 2) значіння ся ріжнять 3) вставити цітати з осїдків, для московської ще перекласти. Commented Jun 15, 2018 at 21:49

1 Answer 1

3

Російсько-український словник подає український відповідник:

КОСТЁР

1) багаття (-ття), (ум. багаттячко), огнище, огнисько, костер (-тра), кострище, (зап.) ватра, (тлеющий) жариво, (дымный) курище.

Зі статті у Етимологічному словнику можна зробити висновок, що це слово є спільним для слов'янських мов:

Blockquote

2 значення цього слова (стоколос житній) також надає інформацію, що це слово спільнослов'янського походження, тому костер не є запозиченням з російської.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.