4

СУМ пропонує слово порожняком, яке є омофоном російського слова, тому виникає питання, чи це не калька?

Ще я знаходила слово упорожні (наголос на останній склад) і намагаюся зрозуміти, чи це синонім чи єдина правильна форма слова на позначення перевезення без вантажу, без пасажирів.

1
  • 1
    так там же у тій самій статті написано "Те саме, що порожнем". До того ж, ясно, що це все від слова "порожній", тож не розумію, чому калька з російської, а не навпаки - в російській з української.
    – P. Vowk
    Jun 8, 2018 at 10:46

1 Answer 1

1

Крім того, що це слово є в СУМі, ми також можемо знайти його і в ЕСУМі (ст. 524) (також там є слово "порожнем" та навіть "порожньом"), які походять від слова "порожній". Висновок - це слово не калька.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.