2

Натрапила на одному із сайтів на цікаву статтю "Чому шарудить кульок?". Не думала, що таке слово існує у значенні пакету. Знову звернулася у СУМ-11, там знайшла статтю "кульок", однак у такому значенні:

КУЛЬО́К, лька, чол., мн. кульки, кульків. Те саме, що кулик, тобто птах.

Отже, чи нормативно таки вживати цю лексему, чи, можливо, це якесь лише розмовне або діалектне слово?

1 Answer 1

2

Поглянувши у СУМ знаходимо:

КУЛЬО́К, лька, чол., мн. кульки, кульків. Те саме, що кулик.

Переходимо за відсиланням:

КУ́ЛИК, а, чол. 1. Зменш. до куль. На покрівлі дома чорніли дірки, стриміли розкудлані кулики, підняті вітром (Нечуй-Левицький, III, 1956, 92); — Полола і копати помагала [Галина Петрівна]. А недавно кулики на полі розставляла (Павло Автомонов, Коли розлучаються двоє, 1959, 124).

  1. Маленький мішечок. На вітряку її чекав кулик заробленого зерна, і він мав сильнішу владу над нею, аніж уся передвесняна краса (Михайло Стельмах, I, 1962, 151).

В українській мові, пакет-це паперовий виріб, а кульок - виріб з поліетилену і його нормативно вживати в українській мові.

1
  • Ой, я щось не побачила отого другого значення( Дякую!
    – Oksanka S.
    Jun 7, 2018 at 20:55

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.