1

Гортаючи Інтернет-сторінки щодо різноманітних вишиванок, наштовхнулася на цікавий фразеологізм у такому контексті (стаття "Знову з Борщева. Там все так само цвітуть вишиванки":

Тим більш, що і писати важко, і народу ж зараз з гулькин ніс.

СУМ-11, на жаль, інформації не подає.

1 Answer 1

1

Це фразеологізм російського походження, що означає дуже мало. В українській мові наявний гарний відповідник як кіт наплакав. На одному із сайтів знайшла цікаву інформацію щодо походження цього фразеологізму:

Фразеологізм «як кіт наплакав» безпосередньо пов`язаний з дзьобом голуба. Цих птахів як зазвичай кличуть? «Гулі-гулі-гулі» - в наслідування їх «розмови». І самих цих пернатих стали ласкаво так само називати. А дзьоб - ніс голуба, гульки - в порівнянні з її тілом дуже навіть маленьке. Ось таке лексико-генетичне походження: «як кіт наплакав» - отже, щось надзвичайно маленьке, ну просто з голубиний дзьобик.

Отже, в даному Вами контексті: Тим більш, що і писати важко, і народу ж зараз дуже мало.

1
  • Дуже схоже що ualingret.ru використовує чужі матеріали перекладені роботом. Звідси і такі очевидні неоковирності "кіт наплакав безпосередньо пов`язаний з дзьобом голуба." Мабуть не варто посилатися на такі джерела
    – hutorny
    Jun 8, 2018 at 8:26

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.