1

На Порталі української мови та літератури знаходжу відмінювання цього слова. Однак, аби з’ясувати саму семантику слова, звернулася у СУМ-11, однак там його не виявилося.

Отже, що означає слово "приведенниця"?

1 Answer 1

2

Це слово знаходимо у Словнику української мови за ред. Б.Грінченка:

Приведенниця, ці, ж. Дочь жены, рожденная ею отъ перваго мужа и приведенная въ семью второго. Ум. Приведе́нничка.

Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. — К., 1907—1909. — Т. 3. — С. 408.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.