6

Не раз стикався з різним варіантами наче одного і того ж слова. Як повинно бути правильно: катедральний собор чи кафедральний собор?

Чи можливо це різні за значенням слова і відповідно несуть різне смислове навантаження?

Приклад:

Лати́нський катедра́льний собо́р 1 (в тексті статті)

Кафедральний собор Святого Воскресіння 2

UPDATE

Питання немає прямої відповіді в запропонованому дублікаті. Кращим варіантом є звернутись до цього питання:

“Т” чи “ф” як відповідник “Th” (Θ) при запозиченні з грецької?

3
 • 1
  @KyryloYatsenko, це питання не є прямим дублікатом питання ukrainian.stackexchange.com/q/380/260, хоча у відповідях прослідковуються відповіді і на це запитання.
  – myroslav
  Commented Feb 15, 2017 at 18:42
 • Богдане, може переформулювати це запитання, щоб не тільки кафедральний/катедральний було в ньому піднято, а і ефір/етер, щоб у відповідях на Ваше запитання сконцентрувалася інформація про історію змін правописів в цих аспектах?
  – myroslav
  Commented Feb 15, 2017 at 18:44
 • 3
  @myroslav ukrainian.stackexchange.com/questions/438/… думаю, я впорався.
  – P. Vowk
  Commented Feb 15, 2017 at 18:58

2 Answers 2

8

На семантичному рівні - це абсолютні синоніми.

Слово походить з грецької мови і було запозичено українською паралельно через посередництво різних мов:

1) латини та польської (катедра);

2) російської (кафедра): згадаймо про нетиповість літери "ф" для української мови: його всіляко замінювали - наприклад, на Лівобережжі казали Хведір (це явище має назву субституція), а на Правобережжі - Тодор (грецький оригінал - Θεόδωρος).

Грецька літера Θ (тета/фіта) мала різні рефлекси в українській та російській мовах: [т] та [ф], а запозичення засвоювалися мовою непослідовно, тому й маємо "Афіни", але "атеней.

Згідно з тезами харківського правопису, У словах грецького походження клясичний правопис радить передавати літеру θ завжди через «т». Наприклад, етер, катедра, міт, аритметика, логаритм, дитирамб, ортографія, етіопський, Пітагор, Атени, Картагена, Корінт, Методій, Теодор, Теодосій, Теофан тощо.

Етимологічний словник називає слово "катедра" застарілим, але 1985 рік видання чудово це пояснює. Але в такому разі застарілим має бути і слово "патетичний", бо ж "пафос".

5
 • 1
  На мою думку, все ж слід орієнтуватися на чинний затверджений правопис, якщо те чи інше правило ним регламентоване. Commented Feb 15, 2017 at 18:34
 • 1
  У тому й річ, що "залежно від того, як слово узвичаєне в мові" - не дуже чітке пояснення, бо в різних регіонах воно могло по-різному узвичаїтися.
  – Palacsinta
  Commented Feb 15, 2017 at 18:49
 • @Palacsinta ukrainian.stackexchange.com/questions/438/… тут кажуть, що питання дублює інше питання, то ж я створив більш загальне.
  – P. Vowk
  Commented Feb 15, 2017 at 18:59
 • @Palacsinta, ото ж, конкретно в цьому випадку на даний момент правильним варіантом є кафедра? Commented Feb 16, 2017 at 8:53
 • 1
  @Bohdan Kuts Згідно з чинним правописом, "Th залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові, передається то літерою ф: арифметика, ефір, кафедра, логарифм, міф, орфографія, пафос, Федір, — то літерою т: бібліотека, ортодокс, ортопедія, театр, теорія; Тадей, Теодор", отже так.
  – Palacsinta
  Commented Feb 16, 2017 at 19:42
5

Відповідь така ж, як і на запитання "Як правильно: в прямому етері, в прямому ефірі чи наживо?"

Згідно з Українським правописом 2015 року: link

"§ 88. F, Ph, Th F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, фізіологія, філософія, флегматик, фонетика, фосфор; Флоренція, Франція; Філіппіни, Фінікія; Лонгфелло, Фірдоусі, Фаон.

Th залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові, передається то літерою ф: арифметика, ефір, кафедра, логарифм, міф, орфографія, пафос, Федір, — то літерою т: бібліотека, ортодокс, ортопедія, театр, теорія; Тадей, Теодор."

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.