4

Яке слово найкраще використовувати на позначення предмету, який захищає від дощу? Зонт, зонтик, парасоль - всі 3 слова знаходимо в [СУМі]. Однак, біля слів зонт, зонтик бачимо позначку рідко. У Словнику синонімів знаходжу що ці 2 слова розмовні. То чи буде нормативним вживання слів зонт, зонтик (адже позначка рідко, яку бачимо в СУМі, не означає ненормативності слововживання.

0
2

Вам просто варто було подивитися новий СУМ-20:

ЗО́НТИК, а, ч. 1. розм. Те саме, що парасо́лька 1. Зложивши руки за спину і обпершись на високий і товстий з парусини зонтик, він стояв проти халабуди (Панас Мирний); Софія Леонівна вскочила в кабінет, вже убрана в дорогу, з зонтиком у руці, така весела, така радісна (І. Нечуй-Левицький); Гликерія поспішно, нервово бере з брички килим, який був на сидінні, свою кофту, зонтик, пальто і подає Іванові (В. Винниченко).

...

ЗОНТ, а, ч. 1. розм. Те саме, що зо́нтик 1; парасолька. Усе узбережжя .. розквітло китайськими різнобарвними зонтами і квітчастими хусточками жінок (О. Сизоненко); Гуляють [люди], сидять на лавочках в затінку дерев, під зонтами за столиками морозиво їдять, милуються розквітлими трояндами (Г. Тарасюк); У вільному просторі в кінці класу їх – розчепірених зонтів – зібралася ціла армада. Зонти сушилися (Любко Дереш).

Найсучасніший тлумачний словник української мови каже, що обидва ці слова розмовні. Отже, ви можете користуватися ними в приватній бесіді або дописах на фейсбуці, але в офіційних документах, статтях, які не передбачають розмовного стилю, тощо ці слова вживати не варто.

0

Перш за все, варто зазначити, що усі три слова можна вживати, адже,як ви і зазначили, вони зустрічаються в СУМі. Однак, згідно до Вікіпедії слово "зонт", а відповідно і "зонтик" (від якого воно походить "зонт") вживаються рідко в українській мові і більше поширені в російській.

Тому краще вживати такі слова як "парасолька", "парасоль", "парасоля", тощо. Також Вікіпедія пропонує варіант "дощар", однак його немає в СУМі, тому гадаю, що із вживання цього слова слід бути обреженим.

4
 • Але словник чужомовних слів Павла Штепи має дощарка. А взагалі, це дещо дивненько, немає суто нейтрального, нагадаю, що зонтік та парасоля мають в основі сонце.
  – stegetsj
  Jun 14 '18 at 18:29
 • Я не зовсім добре зрозумів, що ви мали на увазі, коли написали, що зонтік та парасоля мають в основі сонце Jun 15 '18 at 19:27
 • 1
  Слово сонце = sole з італійського parasole = zon з низоземського zondek (очевидно, -тик не є пестливістю, а таким собі запозиченням через фінської в московську). Обидва слова буквально значать проти сонця та захист від сонця.
  – stegetsj
  Jun 15 '18 at 21:36
 • 2
  @follower Навпаки, "зонтик" походить від нідерл. zonnedek «навіс від сонця». Через деякий закінчення "-ік" було осмислене як зменшувальний суфікс і від "зонтік" було створене "нормальне" слово "зонт".
  – Artemix
  Jun 18 '18 at 8:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.