6

У СУМі знаходжу:

ДЗВОНИТИ, дзвоню, дзвониш, недок.

  1. Викликати до телефону дзвінком телефонного апарата; говорити по телефону. — Дзвонили ви до Русевича? — спитав Петров .. — Двічі дзвонив (Юрій Шовкопляс, Інженери, 1956, 58); [Надія:] А мій Гордій теж приїхав? [Ромодан:] Скоро буде, дзвонив мені... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 283).

ТЕЛЕФОНУВАТИ, ую, уєш, недок. і док.

  1. Викликати до телефону дзвінком телефонного апарата. Дивуючися, хто ж це може тут їй уночі телефонувати, Сахно взяла трубку (Юрій Смолич, I, 1958, 84); — Мушу бути в канцелярії, ану ж хтось телефонуватиме (Гашек, Пригоди.. Швейка, перекл. Масляка, 1958, 351).

  2. Повідомляти про що-небудь по телефону. Телефоную в Москву. — Синку, море підходить до груші (Олександр Довженко, III, 1960, 509).

СУМ

У Словнику синонімів також знаходимо:

ТЕЛЕФОНУВА́ТИ (викликати для розмови телефоном), ДЗВОНИ́ТИ. - Док.: зателефонува́ти, протелефонува́ти, подзвони́ти.

Однак, на сайті Оnlinecorrector знаходжу:

Замініть дієслово дзвонити, подзвонити, передзвонити, якщо мовиться про телефонний дзвінок, на стилістично кращий варіант: телефонувати, потелефонувати, перетелефонувати.

Отже, чи буде нормативно вживати подзвони мені, чи є це правило десь офіційно поміщене.

  • 1
    Незрозмуло, навіщо використовувати запозичене телефонувати, коли є своє дзвонити? Я б іще й телефон замінив на якійсь далекослух:) – Yola Jul 9 '18 at 11:44
  • @Yola, телефонувати точніше. Дзвонити можна й у дзвін. Фактично, дзвонити — робити будь-який шум, не обов'язково адресний і не обов'язково в ролі запрошення до сеансу дистанційної передачі даних. Тобто я не кажу, що телефонувати правильніше, по-моєму, вони обидва підходять, але все-таки значення слова телефонувати вужче. – Sasha Aug 14 '18 at 7:42
1

Все ж таки варто звернути увагу на те, що ОнлайнКоректор вказує, що "Не рекомендовано" вживати слово "дзвонити" у значенні: "Викликати до телефону дзвінком телефонного апарата", однак все ж його вживання можливе. А згідно до цієї статті - слово "дзвонити" частіше вживається у розмовній мові, так само як і "стелефонуймося".

Також Лінгвістичний портал закликає до того, щоб вживати дієслово "телефонувати", тому, гадаю, що все ж краще уникати вживання слова "дзвонити" скажімо у творах ЗНО.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.