2

У CУМі:

ЗАЖИВАТИ 1, ає, недок., ЗАЖИТИ, иве, док. Загоюватися, виліковуватися, ставати здоровим.

// Затягуватися шкірою, зарубцьовуватися (про рану).

ЗАГОЮВАТИСЯ, юється, недок., ЗАГОЇТИСЯ, оїться, док. Переставати ятритися, боліти; заживати, виліковуватися.

СУМ

Але, у «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича знаходжу:

ЗАЖИВАТИ , ГОЇТИСЯ , ЗАГОЇТИСЯ Заживати, гоїтися, загоїтися Дієсловом заживати часом користуються не з його значенням: «Два поранення ніби зажили», «Рани мої зажили». Але українська класична література й народне мовлення надавали дієслову заживати іншого значення: «Зажила вона собі ще того щасливого часу слави доброї панночки» (Ганна Барвінок); «Ой не знав козак, ой не знав Супрун, як славоньки зажити» (історична дума); «Годі тобі віку мого заживати» (з живих уст). Коли мовиться про рани й виразки, тоді треба вдаватись до дієслів гоїтися, загоюватися:.

Отже, як правильно: рани загоюються чи заживають?

2

Можна сказати як і "рана загоюються", так і "рана заживають". Ви праві, зідно до СУМу слово "заживати" може мати значення: "Поведінкою, працею і т. ін. заслуговувати, здобувати собі пошану, славу, честь, успіх, ставати відомим, популярним завдяки чому-небудь", однак як ви вже написали у самому питанні, воно ще й може мати значення: "Загоюватися, виліковуватися, ставати здоровим". Також приклади такого вживання із літератури: " Як тільки зажила рана, Левко Когут вирішив вивести своїх бойовиків на операцію. (І. Цюпа) ", "* Образно. Довго і боляче заживала рана її юного серця. (Я. Гримайло)", тощо (приклади взяті звідси).

Також словник синонімів вказує, що "заживати" може бути синонімом до "загоюватися". Отож, можна вживати як одне, так і інше дієслово.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.