4

У CУМі-11 знайшла такі визначення:

збірник - книжка, що містить у собі однорідні матеріали, документи і т. ін.

збірка - книжка, яка містить у собі дібрані за певним принципом твори одного або кількох авторів.

Отже, чи можна назвати "Зів’яле листя" І. Франка збіркою та, водночас, збірником?

1 Answer 1

2

У Словнику синонімів:

ЗБІ́РКА (творів), ЗБІ́РНИК, ДОБІ́РКА (перев. невелика, зібрана за певною тематикою); ЗІБРА́ННЯ (перев. велике, повне). Сьогодні здав до друку останню коректуру своєї збірки лірики (А. Головко); Воздвиженський взяв у руки збірник українських пісень і почав читати (І. Нечуй-Левицький); У своїй добірці я мав її [співанку] в двох відмінних варіантах (І. Волошин); Зібрання творів Т. Г. Шевченка.

У Словнику синонімів Караванського знаходимо:

ЗБІРКА

збірник, антологія; (шкільних текстів) читанка, хрестоматія; (творів) зібрання, (картин) колекція, збираниця; (статтей) кн. синопсис; (пожертв) Г. збіркова акція; ВІЙ. шикування, збір <н. в лаві збірка!>; З. збори.

Отже, ці слова є семантичними (ідеографічними) синонімами. Поради щодо цього слововживання можемо знайти в «Уроках державної мови», що виходили в газеті «Хрещатик»:

Збірка – однотомне (рідше кількатомне) видання художніх творів одного автора або фольклорних записів. Збірка поезій, збірка дум.

Збірник – посібник з математики, фізики, мови тощо; книжка, що містить у собі різні матеріали, документи, зведені закони, тексти певного призначення; видання, до якого входять художні твори кількох чи багатьох авторів. Збірник задач, збірник диктантів; збірник наказів і розпоряджень, збірник новел молодих письменників.

Отже, ці слова є синонімами, але семантичними, тому в наведеному Вами прикладі потрібно казати збірка «Зів’яле листя» І. Франка.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.