1

У СУМі знаходжу:

ВІ́ТКА, и, жін.

  1. Зменш. до вітаВІ́ТА див. вітиВІ́ТИ, віт, мн. (одн. віта, и, жін.). Відгалуження дерева, куща або трав'янистої рослини; гілки.

ГІ́ЛКА, и, жін. Невеликий боковий відросток, пагін дерева, чагарника або трав'янистої рослини.

СУМ.

А у Словнику В. Жайворонка знаходжу:

гі́лка = ві́тка = ві́та (мн. ві́ти).

Отже, чи гілка=вітка, чи є якісь особливості їхнього вживання?

1

Словник синонімів Караванського подає ці слова як синоніми, а також інші лексеми того ж ряду:

ВІТИ мн., гілки, галузки, віття, галуззя, гілля, пагілля; вітоньки, віточки.

| improve this answer | |
0

Згідно до Вікіпедії "вітка" або "віта" - це діалектна назва "гілки". Також у ці два слова є синонімами.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.