1

У Дзідзя дуже популярним було використання слова мацьонька, знайшла також пісню "Мацьонька" Мельниковича. Звідки воно взялося в українській мові? Це діалектизм чи, можливо, запозичення з якоїсь іноземної мови? У СУМі-11 таке слово взагалі не згадується.

1 Answer 1

2

Одразу гадав, що те відоме мені і споріднене з південословʼянсим мачка (мацур, відси і подальні чергування) — кіт, відси кішення. Оскільки українська дозволяє вживати назвами природи до людей (в пісні малинка, ба, навіть пиво) особливо до коханих, отже і тварин (туди ж голубчику).

Однак, це звичаєве крихітка: маценький — що відоміше як маленький. Хоч декілька словʼянських мов, як московська мацупенький, навіть українська — багато ріжновидів, до прикладу — масінький, булґарська мацко «мало» та півдесловʼянська мацукан мають подібного слова, са́ме слово маценький і похідні, ввважають, утворене під впливом польського maciuci через ц, хоч там читається ак мачючі.

Так маємо діялектізм, утворений під впливом чужослова.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.