3

Натрапила на статтю Маленькі таємниці Станиславова, які не можуть пояснити історики, в якій пише:

Врешті-решт, люди відчепились від тої пімпочки і вона тихо-мирно мокне під дощами та відігрівається на сонці.

То що ж таке та пімпочка? Шукала у СУМі-11, там такого немає.

3

У Словнику українського сленгу знаходимо:

ПЇМПОЧКА, -и, ж. Кнопочка. Ну, і пімпочка є, якщо вже зайшла… фільтр називається:) (ЗтііНДаЗі_сНаі).

У Лексиконі львівському теж знаходимо:

пі́мпочка ірон. 1. кнопка (м, ср)2. щось невелике, незначне, другорядне; дрібничка (м, ср).

Отже, зважаючи на контекст поданої вище статті можна сказати, що пімпочка – це кнопка.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.