4

Натрапила на сайті Мова - ДНК нації на інформацію:

Зокрема, треба говорити: брати до уваги, взяти участь, набувати форми, стати на бік, ухвалити закон. Натомість мовці помилково кажуть у цих висловах слово «приймати».

Однак, в СУМі знаходимо:

ПРИЙМАТИ, аю, аєш, недок., ПРИЙНЯТИ, рідко. ПРИНЯТИ і діал. ПРИЙМИТИ, прийму, приймеш, док., перех. Приймати (прийняти) шлюб — те саме, що Закон приймати (прийняти) (див. закон). [Химка:]

Отже, як правильно: ПРИЙМАТИ чи УХВАЛИТИ закон?

1

2 Answers 2

2

Краще не вживати вислів "прийняти закон", так як

Слово "приймати" на місці там, де воно передає зміст "одержувати", "брати"(“Хліб святий приймаємо, а вас послухаємо” – Григорій Квітка-Основ’яненко).

А от із вживанням словосполучення "ухвалити закон" все гараз, так як

замість вислову "прийняти постанову" краще вживати дієслова "ухвалити" або "постановити". Так само "ухвалити закон"

(див. джерело — «Уроки державної мови» з газети «Хрещатик»).

Також те саме каже проф. Пономарев, однак зазначає, що можливі обидва варіанти, але все ж віддавайте перевагу "ухваленим законам".

Можна і так, і так, але краще ухвалити закон.

1
  • Чому краще не вживати, якщо це зазначено в Конституції України (Стаття 85, п.3)? Aug 14, 2023 at 16:44
1

Законодавчий процес - це нормативно регламентована процедура ухвалення закону, яка складається з певніх стадій – самостійних, логічно завершених етапів і організаційно-технічних дій: ✓ Внесення; ✓ Розгляду; ✓ Прийняття (зміни); ✓ Оприлюднення та опублікування.

Закон України — нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю в 226 голосів (для законів, що стосуються внесення змін до Конституції, — 300 голосів) та підписується Президентом України.

В Україні прийняття законів є компетенцією Верховної Ради. Народ України здійснює законодавчі повноваження через всеукраїнський референдум. Закон, прийнятий на референдумі, має вищу юридичну силу та не потребує будь-якого затвердження.

Порядок прийняття законів здійснюється і регламентується Конституцією України і Регламентом Верховної Ради України, відповідно до яких законодавча процедура в себе включає:

законодавчу ініціативу – звернення суб’єктів, визначених Конституцією України, до Верховної Ради стосовно прийняття нового закону, або зміни чинного закону, яке здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України законодавчої пропозиції, чи поправок до законопроектів;

підготовку проекту закону до розгляду його Верховною Радою України. Основними етапами підготовки є прийняття рішення щодо підготовки проекту, організаційно-технічне та фінансове забезпечення підготовки проекту, розроблення концепції законопроекту, підготовка тексту проекту закону та додатків до нього, наукова експертиза проекту закону, подання закону на розгляд Верховної Ради України суб’єктом права законодавчої ініціативи;

розгляд і обговорення проекту закону Верховною Радою України на пленарних засіданнях;

прийняття закону Верховною Радою України. Прийнятий закон підписує Голова Верховної Ради України не раніше двох і не пізніше п’яти днів з дня його подання;

введення в дію закону – визначається в його прикінцевих положеннях, або перехідних положеннях, або окремим законом. Конституційний закон і кодекс вводяться в дію окремими законами. 
Прийнятий і підписаний Головою Верховної Ради України закон надсилається на підпис Президентові України, який підписує його, або може застосувати своє право на вето та повернути закон на повторний розгляд Верховною Радою України.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалами, що містять законодавчі пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради України

Отже, Закон України вважається прийнятим після того, як отримав більшість голосів депутатів Верховної Ради України. Прийняття закону є одним з етапів процедури ухвалення закону.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.