1

Виникла думка, чи тишина - це, випадково, не русизм? Адже у російській мові теж це слово є:

тишина -ы́; ж. 1. Отсутствие звуков, говора, шума; безмолвие, молчание. Ночная, абсолютная, глубокая т. Неловкая т. Т. утра. Водворить тишину. Соблюдать, нарушать т. В лесу т. Мёртвая, гробовая т. (усилит.). 2. Душевное спокойствие, умиротворение. В душе мир и т. 3. Отсутствие вражды, ссоры, общественных волнений, беспорядков. Мнимая, общественная т. Т. мира. Установились т. и порядок. В доме мир и т.

Зверталася у СУМ-11, там пише, що:

Тишина - Те саме, що тиша.

1 Answer 1

1

У словниковій статті СУМу бачимо позначку рідко.

Отже, вживати в українській мові вживати це слово можна, але з обережністю. На мою думку, пов’язане це з використанням слова тишина у сталих словосполученнях ( замість тишина потрібно вживати тиша):

"прервать тишину" - "перервати тишу" (потрібно "порушувати тишу")

Є. С. РЕГУШЕВСЬКИЙ, М. С. РАЗУМЕЙКО "РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК СТІЙКИХ ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.