2

Виникло запитання чи підзорна труба є питомо українським словосполученням чи наявні російські впливи. У ВІкіпедії знаходимо статтю з синонімами до цієї назви, які, на мою думку, звучать набагато краще:

Зорова (далекоглядна) труба́.

Статтю з даним виразом маємо у і в СУМі.

Однак, доктор філологічних наук О. Пономарів вважає:

У словниках є підзорна труба, але цього росіянізму краще не вживати. Українською мовою – далекоглядна труба.

Отже, чи правильно вживати далекоглядна труба?

1 Answer 1

0

Зазвичай "далекогляд" вживають як синонім до слова "телескоп", а "телескоп" та "підзорна труба" - це різні речі. Також, якщо звернемося до сайту Словотвір, то побачимо, що там до саме до слова "телескоп" відносять відповідники "далекогляд" та "зорегляд".

Однак, варто зазначити, що на основі цього всього можна припустити, що можливо сказати "далекоглядна труба", в такому разі не виникне плутанини із телескопом, крім того, ви й самі навели приклад з Вікіпедії, де зазначається такий варіант.

Але щодо варіанту "підзорна труба" - він також є прийнятний, адже в українській мові є такі слова як "підзорний", "підзоряти" і "підзорити" (див. джерело). Також, якщо ввести в СУМі слово "труба", то бачимо: "Зорова (підзорна) труба див. зоровий, підзорний". Такщо, як бачите можемо зробити висновок, що можна сказати "підзорна труба", а також - "зорова труба" (однак, згідно до Вікіпедії тут не все так просто і цей термін включає в себе і підзорні труби, і телескопи, і біноклі, тощо).

Крім того, при перекладі російського "подзорная труба" на українську знаходимо в Українсько-російському політехнічному словнику варіант "підзорна труба".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.