5

Терміни строк і термін вживаються як синоніми в українській мові. Однак, з дієсловами не все так просто. В СУМі в 11 т. знаходжу слово відстрочити, однак, немає слова відтермінувати. В СУМі в 20 т. є і відтермінувати і відстрочувати.

Чому є розбіжності між цими словниками? В офіційних документах бачимо вживання відстрочка, а не відтермінування. Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання, Стаття 17. Відстрочка від призову на строкову військову службу, Стаття 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.

Отже, чи дієслова відтермінувати і відстрочувати є синонімами, чи можна вжвати лише 1 слово, чи вживання залежить від контексту?

2

3 Answers 3

2

Відповідь на це питання можна знайти в болзі професора Пономарева, цитую:

Друге: слів "очільник", "відтерміновувати", "меседж" немає в словниках. Чи є вони в мові, - запитує слухачка.

Кожна мова розвивається. У ній весь час з'являються нові слова для понять, які ще не мають назв, або ці нові слова розширюють синонімічні гнізда. Словники не виходять щодня, тому не встигають фіксувати всіх нових слів. Слово "очільник" утворено від дієслова "очолювати", тобто, керувати, бути на чолі. Воно не суперечить законам українського словотвору і згодом з'явиться в словниках. Те саме можна сказати і про "відтерміновувати". Маємо синоніми "термін" і "строк". Від "строк" утворено "відстрочувати". Воно є в словниках. А тепер з'явилося й "відтерміновувати", тобто, перенести виконання на пізніший термін. А ось без слова "меседж" українська мова може цілком обійтися. По-нашому це буде "послання".

Тобто, як бачите, це слова синоніми, однак в СУМ-11 немає слова "відтермінувати", бо тоді його ще не так активно використовували, однак, це слово вже з'явилося в СУМ-20. Підтвердження того, що ці слова можуть бути синонімами я ще й знайшов на цьому форумі, однак не вважаю його за надійне джерело.

Та й згідно до того ж СУМ-20 - ці слова можуть бути синонімами, давайте глянемо на визначення дієслова "відтерміновувати":

Відкладати, затримувати якусь дію, виконання чого-небудь; відстрочувати

1

З вікіпедії Термін (час):

Законодавчо зафіксоване розділення

Норма ч. 1 ст. 251 ЦК України визначає строк як певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Відповідно до ч. 2 цієї статті законодавець вводить поняття терміну як певного моменту в часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Відповідно до ст. 252 цього кодексу «строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами», тоді як «термін визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати».

Аналогічні визначення містить ДСТУ 1.5:2003.

Вважаю вартим це перенести і на похідні слова. Тобто,

 • відтермінувати - перенести на пізнішу дату,
 • відстрочити - перенести на певний проміжок часу (годин, днів тощо).
1
 • Але фактично, чи ми переносимо на пізніший термін, чи ми подовжуємо строк — результат той самий (хоча акцент теоретично може бути різним; або хтось дуже доскіпливий може послідовно казати відтермінувати — коли початково (в договорі чи десь) був зафіксований якийсь термін, а відстрочити — коли початково був зафіксований якийсь строк).
  – Sasha
  Sep 11, 2018 at 11:59
0

Із визначень поданих в СУМ-20 можна зробити висновок, що слова відтермінувати і відстрочувати не є синонімами. Оскільки відстрочувати (Переносити виконання або виплату чогось на пізніший термін.) має ширне значення ніж відтерміновувати (Відкладати, затримувати якусь дію, виконання чого-небудь).

В Словнику синонімів до слово відстрочувати подаються такі синоніми:

ВІДКЛАДА́ТИ (призначати здійснення, проведення чого-небудь на інший час), ПЕРЕНО́СИТИ, ВІДСТРО́ЧУВАТИ, ВІДТЯГА́ТИ, ВІДТЯ́ГУВАТИ, ВІДВОЛІКА́ТИ рідше.

Відтерміновувати/відтермінува́ти в словнику синонімів відсутнє.

На мою думку, слід розмежовувати вживання даних слів залежно від контексту. Якщо говоримо про перенесення часу виконання певної дії вживати "відтермінування", про оплату - "відстрочка".

1
 • 1
  А можете пояснити, чому Ви вирішили, що у відстрочувати ширше значення, ніж у відтерміновувати? (Бо я перечитую ці два визначення в СУМ-20 і поки не бачу різниці.)
  – Sasha
  Aug 6, 2018 at 8:15

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.