1

Чи є літературним слово заколка (похідне від заколювати волосся)? У СУМі-11 цього слова немає. Дуже часто чую це слово від багатьох людей та навіть на сайті Копійочка його побачила.

1

Справді, слова заколка немає у Сумі. Однак, є словникова стаття із дієсловом заколоти, яка містить значення 2 з відсиланням:

ЗАКОЛОТИ 2 див. заколювати.

Шукаємо далі:

ЗАКОЛЮВАТИ, юю, юєш, недок., ЗАКОЛОТИ, олю, олеш, док., перех. Пришпилювати чим-небудь одяг, волосся і т. ін. Хима завилась гарною наміткою, заколола її здоровими шпильками з червоними головками (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 87).

СУМ.

Російсько-українські словники подають:

Російсько-український народний сучасний словник 2009
Заколка, разг. – шпилька.
Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський)

При́шпилька – булавка, заколка.

Отже, нормативно вживати шпилька на позначення предмету, що заколює волосся. Уникання заколка в українській мові (оскільки є заколювати - то теоретично може існувати), можливо, подібне до вживання віддієслівних іменники з суфіксом -к-, для яких основним є предметне значення (продукту, наслідку дії, об’єкта, предмета, за допомогою якого здійснюють дію, зрідка місця дії (виписка, в’язка, грілка, закладка, збірка, пересадка, підтяжка, посилка, присипка). Браковка чи бракування? Колібаба Л.М.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.