1

Знаю, що основа слова - це частина без закінчення. Про це читаємо навіть у Вікіпедії.

Інфінітив - це початкова форма дієслова, яка називає дію, стан і т.д. безвідносно до особи, часу, способу, тобто сам по собі інфінітив не володіє категоріями особи, часу, способу.

Виникає питання, чи може основа слова дорівнювати інфінітиву? Наприклад, у словах казати, робити, говорити чи подібних.

1 Answer 1

1

Оскільки в інфінітивах –ти(-ть) – це суфікси (НЕ закінчення), то в цьому випадку основа слова = ціле слово. Незмінювані повнозначні слова складаються лише з основи, що назвивається чистою: восени, додому. Чисту основу мають: 1) незмінювані іменники: бюро, таксі, депо; 2) інфінітив: перемагати, активізувати; 3) дієприслівники: танцюючи, малюючи, пишучи; 4) прислівники: швидко, тут, там.

Отже, в словах (казати, робити, говорити) основа (чиста) = ціле слово, бо це інфінітиви.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.