2

Знаємо, що виясняти питанняНЕ правильно:

Вияснення всіх питань ― З'ясування всіх питань

Однак, в СУМі знаходимо це слово у значенні з'ясовувати:

ВИЯСНЯ́ТИ, я́ю, я́єш, ВИЯ́СНЮВАТИ, юю, юєш, недок., ВИ́ЯСНИТИ, ню, ниш, док.

  1. що. Робити що-небудь ясним, зрозумілим; з'ясовувати. – Я не нехтую боротьби з філоксерою, а тільки вияснюю причину ворожнечі молдуван (М. Коцюбинський); Соколова викликала головного інженера і разом з Крайнєвим і Валенсом почала виясняти строки .. подачі перших рисунків крейсера (В. Собко); Віктор пішов туди [до поранених] вияснити, що діється, навести порядок (Л. Дмитерко).

Чому тоді вислів виясняти питання не правильно вживати в українській мові?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.