3

Нещодавно, редагуючи текст, натрапила на словосполучення виставочна зала і не задумуючись виправила на виставкова. Однак, отримала примітку, що слово виставочна теж нормативне в українській мові. В СУМі в 11 т. знайшла:

ВИ́СТАВОЧНИЙ, а, е. Прикм. до виставка.

Однак, в [СУМі в 20 т.] появляється позначка рідко:

ВИ́СТАВОЧНИЙ, а, е, рідко. Те саме, що виставко́вий.

У статті Типові помилки в «Інтегрованій лексикографічній системі» знаходжу:

слова-покручі в реєстрі: вищестоящий, понятійний, оціночний, виставочний...

Отже, чи є нормативним вживання слова виставочний. Чи вважатиметься це помилкою, наприклад, у творах ЗНО (зважаючи на позначку рідко).

1 Answer 1

3

Все ж, якщо це слово зазначається в СУМі, то виходить, що його вживання можливе. Також бачимо це слово в Орфографічному словнику української мови.

Але все ж гадаю, що ви праві і, наприклад у творах ЗНО, краще вживати прикметник "виставковий". Згідно до інформації у бозі проф. Пономарева: "Коли йдеться про документ під час посадки на літак, то ліпше використовувати посадковий, а не посадочний талон. Порівняйте: станція метрополітену в Києві Виставковийне виставочний) центр". Те саме у нас із економічним терміном - "зразок виставковий", а не "виставочний". А переклад російського "выставочный" на українську також дає варіант "виставковий". Також маємо приклади із словників на Академіку: виставковий маникен, виставковий стенд, виставкова зала. І в Орфографічному словнику це слово також зустрічається.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.