1

У СУМі знаходжу 2 поняття висок і скроня. Однак, в Українсько-російському словнику Дубровського В. бачимо переклад українського скроня - рос. високь. Чи нормативні ці два слова у сучасній літературній мові. Якщо так, то що вплинуло на таку зміну?

3

В сучасній анатомічній термінології існує лише "скронева" кістка. Зокрема можна перевірити в "Міжнародна анатомічна термінологія." 2010 рік, за редакцією проф.Черкасова В.Г.

| improve this answer | |
0

Згідно до СУМу та до словнику на сайті Академік варіант "висок" як синонім до слова "скроня" можливий (а також згідно до цього джерела). Однак, гадаю, що слід ввживати слово "скроня" у значенні "частина голови за очима, від вуха до чола" (та й на Вікіпедії вказано це як єдиний правильний варіант (також там пише про скроневі, а не вискові отвори та м'язи)), а от слово "висок" краще вживати у значенні "пристосування для позначення в натурі вискової лінії (вертикалі)" знідно до тієї ж Вікіпедії.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.