2

Чи є словник чи значна збірка українських звуконаслідувань, ще відоме як ономатопея?

Ось наприклад для японської з перекладом чи поясненням анґлійською з прикладами. Анґлійська Вікі має відносно маленького підбору ріжних мов, де українська не всюди, що більше схоже на приклад.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.