2

Чи є словник чи значна збірка українських звуконаслідувань, ще відоме як ономатопея?

Ось наприклад для японської з перекладом чи поясненням анґлійською з прикладами. Анґлійська Вікі має відносно маленького підбору ріжних мов, де українська не всюди, що більше схоже на приклад.

3

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.