2

На цьому знайшла різноманітні синоніми, зокрема шахрайства, ракетки, експлуатації, нечесність, незаконність, грабіж, крадіжки та ін., однак якщо все ж звернутися до з’ясування семантики самого поняття, то у СУМі-11 пише:

плагіат - привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання в своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Тому, як на мене, жодне із наведених синонімів сайтом не підходить.

Отже, який найближчий питомий відповідник до слова плагіат і чи є він взагалі?

2 Answers 2

1

На мою думку, на цьому сайті є багато хороших синонімів, з яких можна, при потребі вибрати потрібне (залежно від контексту). Наприклад, крадіжку як синонім подає також Словник синонімів Караванського:

КРАДІЖКА КРАДІЖ; (літ. твору) пляґіят, сов. плагіат; (украдене) як ім. крадене.

Також як синонім бачимо це слово у Плагіат або крадіжка:

Викрадення (плагіат) — синонім слова крадіжка.

При потребі, на мою думку, можна використати як синонім привласнення. На жаль, словники синонімів самого слова плагіат не містять.

1

На основі самого визначення слова "плагіат" можна замінити його варіантом "незаконне привласнення авторства/авторських прав на..." або ж "незаконне копіювання" (адже саме слово має значення "Наслідувати кого-, що-небудь, точно відтворюючи його рухи, мову тощо; удавати", а прикметник "незаконний" вкаже на негативність данних дій").

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.