1

У Практичному пораднику Т. Вакуленко, Н. Косенко знаходимо:

благоустроїти — калька з російської (хоча є благоустрій). В українській мові не вживається.

Однак, знаходжу це слово в СУМі:

БЛАГОУСТРО́ЇТИ див. благоустроювати.

БЛАГОУСТРО́ЮВАТИ, юю, юєш, недок., рідко, БЛАГОУСТРО́ЇТИ, ою, оїш, док., перех. Добре впорядковувати, забезпечувати всіма вигодами.

Отже, нормативно вживати слово благоустроїти?

1

Слово «рідко» у словниковій статті означає «рідковживане». Тобто, це слово фактично вживається, але словник радить робити це з обережністю.

2
 • Чому як вікі-відпис?
  – stegetsj
  Jun 1 '18 at 14:44
 • 1
  @follower Бо відповідь не містить original research і не є прямою відповіддю на запитання.
  – bytebuster
  Jun 1 '18 at 15:41

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.