2

До речі, чи можна вважати абсолютними синонімами слова совочок, совок, шуфелька та сміттярка, але в межах літературної мови? Адже часто їх використовують. У СУМі-11 подаються значення лише совочок, совок, сміттярка, однак щодо останнього, то подається у значенні професії, а не інструмента для збору сміття.Щодо синонімів, нічого не вказано.

1 Answer 1

2

В Лексиконі львівському знаходимо:

смітярка 1. смітник (ст): Рушив дрібним трухцем в обхід до кухні, кінчиком парасолі відслонив фіранку в миснику, кинув оком до шафи, заглянув до смітярки (Керницький) 2. лопатка для сміття; совок (ср, ст): В руці тримала смітярку, і цією смітяркою вона поплескувала тепер по плечі прибулого, обійнявши його цілою силою рамен та повиснувши на його шиї (Лисяк)||шуфелька, шуфлі.

В іншій словниковій статті в Лексиконі львівському знаходимо:

шу́флі (шу́фля) 1. лопата (ср, ст)2. лопатка для сміття; совок (ср, ст)|| = смітярка.

Отже, шуфелька, смітярка – діалектизми, совочок – пестливе до совок – нормативне. А всі вони синоніми.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.