2

Від старших людей чула таке висловлювання: “Підмети хату. Шуфелька отам, є в кутку.” Виникло питання, чи це діалектизм, чи може справді літературне слово? У СУМі-11 такого слово не знайшла.

0

2 Answers 2

2

В Лексиконі львівському бачимо таку словникову статтю:

шуфелька шуфе́лька → "шуфлі"

В ній є відсилання до наступної:

шуфлі шу́флі (шу́фля) 1. лопата (ср, ст) 2. лопатка для сміття; совок (ср, ст)|| = смітярка 3. вул. рука (ср, ст).

В [Словнику лемківської говірки] знаходимо:

шуфелька - кы , ж. Ол. Совочок, лопаточка.

На сайті Ямельницька говірка та ямельницький словник також знаходимо це слово:

Шуфелька – совочок, лопатка.

Отже, шуфелька - це діалектизм.

3

Шефелька є пестливим словом, тому бажано шукати непестливого виду. Зміна подібна до вафелька → вафля, отже шуфелька → шуфля

Згаданий вами осідок, котрий має не тільки словника української мови в 11 книгах, а також вільного тлумачного словника, має шуфля:

шу́фля, , жіночий рід, західне. Лопата, переважно совкова, з широким квадратним ло́патнем.

У порівнянні. ..Мілько Щурик — ..слава і пиха маленької вулиці, яка за сотні літ не породила жодної путньої людини, іно того нещасного Мілька, що навіть не мав ніг, а совгався на плиткому візочку, підпираючись загрубілими й чорними, як шуфлі, руками.. (Юрій Винничук, Мальва Ланда, 2004).

Як видно, має мітку західне, тому можна вважати діялектизмом, а не сучасною літературною мовою. Однак, через особливих письменників, як от Франко (наступна цитата), й існуванню колись ріжних вагомих варіяцій літературних норм, то загальна література має приклади вживу:

Дзвеніла залізна шуфля, накидаючи їх [вугільні брили] у огнище, але в котлі [локомотива] було ще тихо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.