2

Чи є різниця між словами "лікар" та "доктор". У СУМі вказується, що "доктор" - це "те саме, що лікар". Однак, згідно до сайту Моя освіта різниця між цими словами існує, адже: "Лікар – це практикуючий фахівець з медичною освітою, який має відповідну кваліфікацію за фахом. Доктор – це наступна за кандидатом наук вчений ступінь, яка характеризує людину, як дослідника. Доктор наук (навіть по медицині) не обов’язково повинен бути лікарем. Лікар, у свою чергу, зовсім не зобов’язаний мати вчений ступінь доктора або кандидата".

Крім того, якщо це все ж таки різні слова, то чому у перекладі назви серії оповідань "Шерлок Холмс і доктор Ватсон" Ватсона називають "доктором", адже згідно до Вікіпедії він був лікарем ("Ватсон — британський лікар, співмешканець, асистент та просто друг видатного Шерлока Холмса"). Така ж сама справа із назвою відомого телесеріалу "Доктор Хаус", де Хаус також працює лікарем-діагностом, а не дослідником.

Отож, виходить, що ми все ж таки можемо вживати ці слова як синоніми?

1 Answer 1

2

У Словнику синонімів Л. Полюги знаходимо:

лікар

(той, що лікує хворих) медик, доктор, жарт, ескулап, (що лікує нетрадиційними методами, часто зі словом народний,) цілитель.

У Словнику синонімів Караванського:

ЛІКАР

доктор, ж. ескулап, зн. коновал; (народній) знахур; (внутрішніх хвороб) терапевт, (дитячий) педіятр; (костоправ) хірург; (зубний) дентист; (тварин) ветеринар; (визнавець гомеопатії) гомеопат; (рядовий, у лікарні) ординатор; лікарчук.

Також знаходимо в Словнику синонімів:

ЛІ́КАР (особа з вищою медичною освітою, що лікує хворих), МЕ́ДИК, ДО́КТОР розм.,ЕСКУЛА́П жарт. заст.,ЛІЧЕ́ЦЬзаст.; ЦІЛИ́ТЕЛЬ книжн. уроч., ЗЦІЛИ́ТЕЛЬ книжн. уроч. (той, хто зціляє, виліковує); КОНОВА́Л зневажл. (поганий лікар).

При пошуку синонімів до слова доктор знаходимо:

ДОКТОР

лікар, ж. ескулап, ір. цілитель; (науковий ступінь) доктор наук.

За інформацією з цих словників лікар і доктор вживаються як синоніми (враховуючи навіть науковий ступінь). Хоча, зрозуміло, що інформація подана на сайті Моя освіта логічно обгрунтована. Однак, думаю, що слово доктор на позначення лікар вживається досі в нашій мові із колишнім значенням, яке в словнику з позначкою розм. і не має значення наукового ступеня.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.