1

Цікавить питання чи застаріле слово АРАП це абсолютний синонім до слова АРАБ? У літературному слововживанні знаходжу:

АРАБ – АРАП

Араб, -а, мн. -и, -ів. Представник великої групи народів, які населяють арабські країни Північно-Західної Азії та Північної Африки. Ладан горить на жертовнику, смоли горять запахущі, Що з полудневих країн нам посилає араб (М.Зеров).

Арап, -а, мн. -и, -ів, заст. Чорношкіра людина, негр. – От чорні люде так дійсно є. Я сам на свої очі бачив в Одесі: арапами звуться (І. Нечуй-Левицький).

Чи можна в історичних статтях вживати ці слова як синоніми?

6
 • Я перепрошую, звісно, але що вас наштовхнуло на думку, що це синоніми? Ви справді вважаєте, що араби чорношкірі?
  – P. Vowk
  May 31, 2018 at 13:17
 • Наштовхнула на думку, інформація на російськомовному сайті:mysynonyms.ru/a-letter/arap-4221
  – Iva_ukr
  May 31, 2018 at 13:46
 • 2
  50% тексту на сторінці написано щоб "заманювати" до себе користувачів пошукових систем (великий об'єм тексту де повторюються одні й ті самі ключові слова). Я не думаю що такі сайти варті довіри.
  – Artemix
  May 31, 2018 at 14:18
 • @Artemix я взагалі не думаю, що щось російськомовне (окрім хіба dic.academic.ru/) варто довіри. Більше часу піде на перевірку інформації.
  – P. Vowk
  May 31, 2018 at 17:47
 • 1
  @P. Vovk дякую, візьму на замітку.
  – Iva_ukr
  Jun 1, 2018 at 11:51

1 Answer 1

5

Чи застарїле?

Відносно поважний словник в 20 книгах зазначає арап як застарїле ще з в 11 книгах. Тому можна вважати, же так.

Цїлковиті сутямки?

В згаданих словниках всюди для арап є негр, котре в свою чергу в 20 книгах:

Люди, що належать до негроїдної раси

Щось подібне і в 11 книгах, просто описані ще додаткові гісторичні рїчи:

Назва корінного населення тропічної Африки, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси, а також нащадків африканців-негроїдів, примусово переселених у 16‑19 ст. в Америку.

При цьому араб в 20 книгах: група народів, що становить основне населення Південно-Західної Азії (в 11: Передньої Азії) та Північної Африки.

За місцем проживання розбіжности, тому вважатимо, що нї.

Сутямки в літописах?

Для початку розглянемо старїші словники.

Лиш Грінченко 1909 року вказує одразу очевидні сутямки для арап:

 1. Аравитянинъ, арабъ. Желех.
 2. Негръ.
 3. Человѣкъ со смуглымъ цвѣтомъ лица.
 4. Грязный, запачканный человѣкъ.

Инші словники переважно вказують слова мурин. З словника Уманця і Спілки 1893‑1898 років ясно, що він не білий. В тому ж словнику зрозуміло, що:

Ара́пъ = ара́п, му́рин. — Мурин нїколи не буде білим. н. пр.

Негръ, негритя́нка = му́рин (С. З.), му́ринка. — Як мурин білим, так дурень розумним нїколи не буде. н. пр.

Знача частина словників, як і новіший в 11 книгах зазначють мурин як негр. Також видно, же ще втодї, наприклад за Кримським, слово мурин почато старїти і ставати негром. Однак той же Кримський з Єфремовом зазначають в иншому дописі:

Мавр, Маврита́нин, -рита́нка – мавр, маврі́йка, маврета́нець (‑нця), маврета́нка, мавретя́нин, мавретя́нка, (чёрный) му́рин, му́ринка.

Тобто, схоже, що мурин, котрий арап — є чорним мавром. Вагу додають инша значна частина словників, котрі вказують мурин як мавр.

Сучасний і відносно сучасний словники в книгах вказають мавр як: у період античності та в середні віки — европейська назва корінного населення Північної Африки (крім Єгипту), а пізнїше арабів, які у 8 ст. підкорили Північну Африку та Піренейський півострів. Як видно, дещо збігається з означенням араб: частково проживанням, а згодом прямо вказують.

Нагадаю ланцюґ: арап → негр / мурин → мавр → араб.

За словопоходженєвим словником слова є з одного першоджерела: турецьке arap «араб; нерг» → арабське ‘árab «араб». Схоже, завдяки турецькій маємо такі ускладнення. Доволї цїкаво, що наше араб мало инший шлях: французьке arabe → латинське arabus → арабська. На цьому можна не зупинятися: Аравія → старословʼянська → грецьке Ἀραβία. Тут арап = араб, але через ріжні шляхи та барви, то вони частково сутямки, але з увагою на час, місце й, очевидно, зьміст.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.