3

Чи є український відповідник до слова "sustainable", яке вжите у реченні: "If we abandon the current large-scale, wasteful agribusiness model, our food will be more sustainable and more delicious as well". Згідно до Оксфордського словника "sustainable" може мати значення: "Conserving an ecological balance by avoiding depletion of natural resources" - "Той, що зберігає екологічний баланс, запобігаючи вичерпанню природних ресурсів". Гугл перекладач дає варіант "стійкий", але він зовсім не підходить по контексту.

Чи існує в українській мові якийсь відповідник який можна було б використати для перекладу цього слова? Перше, що мені спало на думку - "екологічно безпечний", однак він не достатньо передає значення слова.

3 Answers 3

3

r2u:

sustainable [səˈsteɪnəb(ə)l] adj

 1. стійки́й, станівки́й, ста́лий; стабільний; збалансо́ваний, гармоні́йний; невиче́рпливий; самопідтри́мний; екораціональний
 2. стійки́й, доводи́мий, обґрунто́ваний

Гадаю тут може підійти один з варіантів з пункту 1.

3

Якщо пошукати "what is sustainable food", то більшість джерел [1] [2] [3] пояснюють це як іжа (а також землеробство), яке:

 • Задовольняє потреби людства у їжі та волокнах; Satisfy human food and fiber needs.
 • Покращує якість навколишнього середовища та базу природних ресурсів, від яких залежить сільське господарство; Enhance environmental quality and the natural resource base upon which the agricultural economy depends.
 • Найбільш ефективно використовує невідновлювані ресурси та інтегрує, де це можливо, природні біологічні цикли і процеси; Make the most efficient use of nonrenewable resources and on-farm resources and integrate, where appropriate, natural biological cycles and controls.
 • Забезпечує економічну ефективність сільського господарства; Sustain the economic viability of farm operations.
 • Покращує якість життя фермерів та суспільства в цілому; Enhance the quality of life for farmers and society as a whole

З огляду на вищенаведене, терміни Екологічне (екологічно-чисте) землеробство (харчування) та органічне землеробство (харчування) виглядають досить вдалими.

1
 • Думаю що "екологічний" і "органічний" це інші концепції. Тут більше про концепцію Sustaiable Development українською: uk.wikipedia.org/wiki/…
  – Artemix
  May 29, 2018 at 6:46
2

Взагалі для sustainable у сенсі, зазначеному bytebuster, на мою думку, в загальному випадку часто найкраще підходить екораціональний (обговорення). Це якщо у відриві від конкретного речення, а просто sustainable <something> (наприклад, sustainable food).

Але в конкретному випадку, коли треба вищий ступінь порівняння (more sustainable), я би справді вжив запропонований bytebuster'ом варіант екологічний:

Якщо <…>, [то] це зробить нашу їжу екологічнішою, і смачнішою також.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.