4

Цікавить чи існує український відповідник до слова "Мем" (від англ. "meme") - явище спонтанного розповсюдження певної інформації інтернетом усіма можливими способами − електронною поштою, в месенджерах, форумах, блогах, тощо. На сторінці Вікіпедії мені вдалося знайти сторінку, де є інформація про це слово, але немає жодного українського відповідника там. Гугл перкладач дає варіант "мем", а на сайті Словотвору є такі варіанти як "мулька" та "посміхунок", але таких слів я не знайшов в СУМі.

Отож чи існує український відповідник до даного слова чи його можливо перекласти лише як "мем"?

2 Answers 2

2

Як зазначає Вікі, иншим перебуквуванням для meme є мім, що доречніше:

 • за звучнею /miːm/;
 • через ікавізм, до того ж з власним жартівливим відтіном; звісно, голосна не чергуватиметься чи викидатиметься, оскільки чужоземне походження;
 • за повною назвою мімема і словопоходженням: з давньогрецького слова μίμημα /míːmɛːma/ “imitated thing” ⟶ μιμεῖσθαι “to imitate” ⟶ μῖμος “mime“; й відси знов звучнею, а також вже існуючими словами з цим словопохідним корнем: мім, мімік, міміка, міміст, мімічний

Коли брати суто український відповідник, то за словником Павла Штепи можна від міміка отримати непогане за означенням від СУМ і навіть трохи подібним звучанням слово миги, котре тут, правда, має лиш число множини. Але, инші словники вказують, що існує й однина мига, також зустрічається як миґа.

Миги, ів, мн., розм. Знаки (підморгування, жести), які супроводжують, а часто й заступають розмову.
В мигах, в розмові венгрів [угорців] було видко щось східне (І. Нечуй-Левицький);
Йому бракувало іноді потрібних слів, тоді він допомагав собі мигами й усякими вихилясами (Б. Антоненко-Давидович).

Порозуміва́тися (порозумі́тися) на ми́гах — вести розмову, спілкуватися за допомогою жестів, знаків і т. ін.
Рабиням і служникам не дозволено розмовляти в присутності падишаха.. Навіть сам на сам порозуміваються вони в палаці на мигах, наче глухонімі (Зінаїда Тулуб, Людолови, II, 1957, 340);
Охорона маєтку найбільш ускладнювала справу.. — Мови не розуміють.. — Проте, може б, хоч на мигах якось порозумілися, та стражник, що до них приставлений, і близько не підпускає до них (Андрій Головко, II, 1957, 260);

На ми́гах, у знач. присл., зі сл. говорити, розмовляти, пояснювати, показувати і т. ін. — за допомогою жестів, міміки і т. ін.
Дівчата щось поясняли старій на мигах, .. але все надаремне: стара не розуміла (М. Коцюбинський); Золотаренко показав писареві на мигах, що не треба турбувати гетьмана (П. Панч);
Михайло порушує порядок, він підійшов і на мигах попросив загасити свічу і лягати... (Б. Левін);
Щось на мигах пояснюючи Катеринi, Омелян видобув зi спiдньої кишенi конверт (Р. Андріяшик).


Коли випадково знайшов неочікуване для мене написання однини з закінченням а, а також з ґ, то рішив перевірити походження. Слово походить від польського (вже чоловічого роду) migi, що від псл. migati — відки й українське мигати і подальні однопневі. Сильних втрат означень не відбулося і залишається українським відповідником. Чисто уявно, теж можна вживати існуючого чоловічого миг, для котрого множина теж миги. Також цікавим є рішення Павла Штепи вказати мита, що, схоже, походить від мить, для жест.

8
 • 2
  перебукваванням, звучнею - серйозно? Commented May 28, 2018 at 7:59
 • Я так розумію, що мім це одиниця інформації, що здатна відтворювати себе. Не бачу зв'язку з мигами.
  – Yola
  Commented Jun 5, 2018 at 4:36
 • @Yola Почнїмо з того, що навів приклад словника, ось тут вже звʼязок, далї вказав, що схоже за означенням (знак, як одиниця чогось), котрих навів. Як бачно, теж здатні відтворювати себе (заступають). Коли одволікло, то: 1) мім не постійна річ; 2) вже існують дїєслова з цӧго корня, котрі передають відомости (переважно очима): мигати блимати, умигнути відвести, мигну́ти майнути, ударити, мигатися виднітися (маяк)… Commented Jun 5, 2018 at 8:03
 • 1
  А мем від "ген". Цитуючи винахідника цього слова: "Ми потребували назву для нового реплікатора, іменника який би висловлював ідею одиниці культурної передачі або одиниці "наслідування" . 'Mimeme' ('наслідувати') походить від придатного грецького кореня, але я хотів односкладове слово, яке звучить подібно 'ген'. Я сподіваюсь мої друзі-класики пробачать мені скорочення mimeme до meme. Якщо це когось втішить, можна альтернативно думати, що воно пов'язане з 'memory' (пам'ять) чи з французьким словом même. Воно буде вимовлятися в риму з 'cream' (крем, вимовляється - крІм). "
  – Bunyk
  Commented Feb 8, 2020 at 10:27
 • 1
  Коротше кажучи ця відповідь базується на помилкових припущеннях, бо мем - це мімема, але скорочене не до мім, а до "мема".
  – Bunyk
  Commented Feb 8, 2020 at 10:28
6

В СУМ-20 присутнє слово "мем", тому сміливо можемо його використовувати.

Мем, а, ч. Одиниця культурної інформації, поширювана від однієї людини до іншої за допомогою мовлення, письма, відео, ритуалів, жестів і т. ін. Мем – це ідея, символ, манера чи спосіб дії, що свідомо чи несвідомо передаються від людини до людини (з наук.-попул. літ.); Уся культурна інформація складається з базових одиниць – мемів, так само як біологічна інформація складається з генів (з навч. літ.).

На мою думку, краще використовувати саме слово "мем", не замінювати на якісь інші.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.