4

В українських словниках є слова "чекати" та "ждати", які є синонімами.

Ждати 1. перех. Перебувати де-небудь, щоб побачити когось, зустрітися з кимось; чекати, очікувати.

Чекати 1. перех., кого, чого, що, на кого — що і без додатка. Перебувати де-небудь, щоб побачити когось, зустрітися з кимсь; розраховувати на появу, прихід кого-, чого-небудь; ждати.

Словник синонімів Караванського

ЖДАТИ (на кого) чекати, очікувати, дожидати <сподіватися> кого; ФР. вижидати, вичікувати; (з лихим наміром) чатувати, чигати; п! ЧЕКАТИ, СТРИВАТИ.

Також в СУМ-11 присутнє

Почекати 1. Чекати якийсь час. 2. наказ. сп. почекай, почекайте. Уживається як застереження або нахваляння, погроза.

Як бути із словом "заждіть", яке так широко вживається в значені "почекайте", але відсутнє в словниках. Чи нормативне слово "заждіть"?

0

2 Answers 2

10

Слово заждіть не шукатиметься в словниках, оскільки не є словарною формою, а спонукальним чи наказовим. Для цього потрібно інфінітив — початковий вид дієслова, котрим є заждати.

Інфінітив зажда́ти зажда́ть
Наказовий спосіб однина множина
1 особа зажді́мо, зажді́м
2 особа зажди́ зажді́ть
МАЙБУТНІЙ ЧАС однина множина
1 особа зажду́ заждемо́, зажде́м
2 особа зажде́ш заждете́
3 особа зажде́ зажду́ть
МИНУЛИЙ ЧАС однина множина
чоловічий рід зажда́в зажда́ли
жіночий рід зажда́ла
середній рід зажда́ло

Слово заждати шукається в усіх відомих мені словниках: СУМ в 11/20 книгах, Грінченка, Кримського тощо.

Висновок: слово є нормативним, але деякі словники, до прикладу обидва СУМ, чомусь позначають його як розмовним.

0
-2

Мовна норма (від лат. norma – правило, взірець) – це сукупність мовних засобів, які в конкретному мовному колективі на певному історичному етапі вважаються правильними й зразковими.

джерело

На даному історичному етапі, слово ждати і всі похідні від нього я б не назвав нормативними, оскільки маємо більш милозвучне, зразкове (з точки зору більшості авторитетних друкованих/ТБ/радіо та ін. джерел) і частіше вживане слово чекати.
Загалом, є багато прикладів слів з ідентичним значенням, на мою думку, наявність двох версій лише додають плутанини, тому варто надавати перевагу одній версії. Іншим прикладом є ступені порівняння краще і ліпше. Ніби обидва слова є в словниках, але одне явно зайве.

2
  • 2
    Якщо метою є скласти мінімалістичний словник (наприклад є розділ Вікіпедії simple.wikipedia.org/wiki/Main_Page написаний на Basic English, словник якого має 850 слів), або словник юридичних термінів, тоді має сенс певні слова називати "зайвими". Але в інших випадках синонімія є ознакою багатства мови, як наприклад про це пише мовознавець Олександр Пономарів: ponomariv-kultura-slova.wikidot.com/synonimy
    – Artemix
    Sep 27, 2022 at 8:32
  • @Artemix, дякую за коментар, багато нового дізнався, поки шукав аргументи на свою користь. Oct 2, 2022 at 14:40

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.