4

Відео-урок О.Авраменко російський жартівливий вислів "пишите письма мелким почерком" замінює "цілуйте тата в коліщата".

Коліщатко Зменш. до коліща.

Коліща Невелике колесо (у 1, 3 знач.).

Чому саме такий вираз? Яке походження має приказка "цілуйте тата в коліщата"?

  • Можу лиш припустити, що коліщатка тут персні. – stegetsj May 25 '18 at 14:40
  • @follower, навряд, по-моєму. – Sasha May 25 '18 at 15:17
  • 1
    Авраменко пояснює що приказка "означає 'все, я пішов', коли завершують розмову". Бачимо що тут є ідея "просторового руху", а коліщата як "маленькі колеса" також стосуються руху, тому можливо "коліщата" тут і справді "колеса" на яких цей тато збирається відїжджати. – Artemix May 25 '18 at 15:47
  • @Sasha Не заперечую, на ЕСУМ відʼзнайшов таке: ко­лісчатки (мн.) «вид вишивки або про­шви на білизні», – stegetsj May 25 '18 at 15:53
  • 1
    І так, краще в запитанні пояснити вислів. – stegetsj May 25 '18 at 15:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.