3

Треба перекласти вираз "Отрисовка математической капчи". Прямого перекладу немає, намагалась винайти щось відповідне. Зазвичай словом "отрисовка" послуговуються дизайнери, що праюють в графічних редакторах. За поясненнями форумчан,

Отрисовка в основном значении слова - это обтравка (обводка) контуров рисунка или фотографии векторными инструментами (либо в векторном редакторе). Суть отрисовки – это превращение маленькой картинки в большую, часто делается для улучшения качества исходника. То есть проще говоря, обрисовываете с помощью пера, а затем раскрашиваете (кисть либо заливки).

Але стосовно створення капчі таке визначення мало допомагає, тому що використання різних фарб - лише допоміжний фактор. Більш важливим є зміна розміру і кута нахилу цифр, додавання шумних ефектів, динамічні викривлення тощо. Як варіанти, в різних джерелах пропонується прокреслення, вимальовка, рисування, та їх значення не зовсім відповідає потрібному. Чи є в українському спеціальному лексиконі усталена назва такого процесу? Чи яке слово може точніше передати суть дії?

1
 • 1
  мені здається, що краще подумати як це звучало англійською і перекладати з англійської і не прив'язуватись до визначень утворених в результаті перекладу англомовних термінів на російську.
  – Yola
  Commented Nov 23, 2019 at 12:50

4 Answers 4

3

Можна ще перекладати як "промальовка". Це слово вживають в свіжому шкільному підручнику по образотворчому мистецтву в контексті "ретельна промальовка деталей".

3
 • -1, такий переклад може змінити розуміння терміну. Мета капчі - ускладнити доступ(для ботів), тому малюнок повинен сприйматися людиною та не поддаватися "простим" алгоритмам розпізнавання. Ретельна промальовка(я не знайшов цього слова у словнику, і воно доступне мені тільки у сенсі уточнення чогось графічного) протипоказана. По суті відповідь вже написав Sasha в коментарі.
  – Kvaz1r
  Commented Sep 29, 2018 at 10:45
 • @Kvaz1r, а мені здається, промальовка підійшла б. Тобто з логічної точки зору це слово непотрібне (як, власне, й отрисовка в оригіналі) — але інтуїтивно, мені здається, читач перекладу зрозумів би про що мова. Слово, хоч і не словникове, але звучить природно й на практиці вживається. Тому поставив плюса. Тим більше, що передивлятися це питання й відповіді на нього можуть не лише ті, кому це потрібно в контексті капчі, а й ті, хто шукають відповідники для рос. отрисовка в інших контекстах. А свої коментарі я перетворив на окрему відповідь.
  – Sasha
  Commented Sep 30, 2018 at 10:35
 • 1
  @Sasha, не заперечую, ця відповідь має право на існування та може бути покрашена. Власне мій коментар спрямований в першу чергу на це. Якщо було б обгрунтування вибору слова стосовно наведенного контекста або окремо відзначена б застосовність слова не до конкретного випадку, а до слова отрисовка в принципі - .інша справа.
  – Kvaz1r
  Commented Oct 5, 2018 at 19:04
2

Оскільки мої коментарі знайшли прихильників, перетворю їх на відповідь.

Я вважаю, що слово отрисовка в цьому контексті не несе якогось специфічного змісту — це просто малювання/рисування капчі (чесно кажучи, різницю між малюванням і рисуванням я не до кінця розумію, але я маю на увазі, що рос. слово отрисовка тут не позначає нічого специфічного порівняно із загальнішим рос. словом рисование). Я вважаю, що отрисовка тут вжито просто заради різноманітності/солідності, а не з метою вточнення.

І означення з форуму, що Ви наводите, здаться, цього випадку не стосується (якби воно стосувалося, то це, мабуть, уже була б задача розпізнавання, а не малювання/рисування/генерації).

Відповідно:

 • у цьому випадку цілком підходять загальні слова на зразок малювання/рисування (яке більше — мені важко сказати, бо я не до кінця розумію різницю);

 • також у разі автоматичного створення чогось часто застосовують слово генерація генерування, наприклад, генерування математичної капчі в графічному вигляді;

 • ну й чисто теоретично можна обійти використання вживаного, але запозиченого слова генерування використанням його синонімів: створення/продукування/формування.

0

Якщо звернутись до мови оригіналу, то це буде щось на кшталт render mathematical captcha або ж renering of mathematical capthca. Можна звернутись до e2u де маємо

rendering = відтворення (зображення), візуалізація, формування зображення, рендеринг

Отже,

 • відтворення капчі
 • візуалізація капчі
 • формування зображення капчі
 • рендеринг капчі
0

Читаємо англійський словник

When you draw, or when you draw something, you use a pencil or pen to produce a picture, pattern, or diagram.

Коли ви draw чи коли ви draw щось, то ви використовуєте олівець чи ручку, щоб виробити картину, закономірність чи діаграму.

A drawing is a picture made with a pencil or pen.

drawing - це картина створена за допомогою олівця чи ручки.

А тепер наші

МАЛЮВА́ТИ - Зображувати кого-, що-небудь на площині олівцем, пером, фарбами і т. ін.

МАЛЮ́НОК - Зображення предмета на площині, зроблене олівцем, пером, фарбами і т. ін.

МАЛЮВА́ННЯ - Те саме, що малю́нок

А тепер щодо CAPTCHA

Captcha is an abbreviation for 'completely automated public Turing test to tell computers and humans apart'.

Цілком автоматична прилюдна перевірка Тюрінга, щоб відрізнити комп'ютерів від людей.

Якщо коротко, то це перевірка Тюрінга.

Повертаємося до "Треба перекласти вираз "Отрисовка математической капчи".".

На основі контрольного слова перевірка можна описати таким чином:

Створюємо картинку з заплутаним виглядом (зображенням) чисел (або з заплутаним виглядом математичних дій, якщо на картинці є математичні дії) для CAPTCHA (для цілком автоматичної прилюдної перевірки ....).

Властивостями заплутування є:

 • зміна розміру і кута нахилу цифр;
 • ...

Або методи заплутування:

 • накладання ліній, або інших фігур;
 • розмивання;
 • заплутування кольорами;
 • ...

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.