1

Знайомлячись з ідеями, які міняють світ, натрапив на такий термін як "краудфандинг". Стало цікаво, чи існують відповідники (або синоніми) українського походження.

Вікіпедія пояснює його як:

Громадське фінансування, англійською Краудфандинг (англ. Crowdfunding, crowd — «громада, гурт, юрба», funding — «фінансування»), тобто «Фінансування громадою» — це співпраця людей, які добровільно об'єднують свої гроші чи інші ресурси разом, як правило через Інтернет, аби підтримати зусилля інших людей або організацій. Громадське фінансування може виконувати різні функції — допомога постраждалим від стихійних лих, підтримка з боку вболівальників чи фанатів, підтримка політичних кампаній, фінансування стартап-компаній та малого бізнесу, створення вільного програмного забезпечення тощо.

"Офіційний сайт Української мови" за запитом нічого не надав.

Поґуґливши знайшов ресурс українського проекту "Спільнокошт", який є реалізацією проекту краудфандингу в Україні.

На "Словотворі" пропонують наступні замінники (і до речі, використовують написання "краудфандинґ"):

спільнокошт, crowdfunding, гуртокошт, гуртомкошт, складчина, гуртош.

"Український правопис" не допоміг.

Отже, чи має термін “краудфандинг” та похідні від терміну слова, додаткові (крім наведених) відповідні синоніми та/або українські похідники?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.