6

В відео-уроці О.Авраменко радить розмежовувати вжити "малюнок" і "рисунок"

Малюнок - кольорове зображення виконане фарбами. Рисунок - зображення нанесене штрихами/рисками.

СУМ-11

Малюнок - 1. род. нка. Зображення предмета на площині, зроблене олівцем, пером, фарбами тощо.

Рисунок - 1. род. нка. Те саме, що малюнок 1, 2.

В словнику синонімів дані слова представлені, як синоніми.

Отже, чи дійсно варто розмежовувати вживання даних слів? Як бути, коли підписуємо діаграму в дипломній роботі/науковій статті (рисунок чи малюнок), адже вона може бути і кольорова і чорно-білою?

1
  • 2
    Ніколи не стрічав малюнок як діяґрами в серйозних навкових справах, всюди рисунок. Зазначу, що штрихи, риски теж бувають кольоровими, тому це не арґумент. Також, певен, малоймовірно, що вони зафарбовані, коли відмежуватися лише згаданими тут означеннями. Але без цього і тому, чомусь мені здається, рисунок, навіть і суто художний, має деякі закономірности чи раційональности, а малюнок, навіть коли технічний (але не для документації), це, так би мовити, від душі чи за якимось невідомим плином. Очевидно, нічим підкріпити такі слова не можу. Commented May 23, 2018 at 12:12

1 Answer 1

3

Посилаючись на Словник української мови за редакцією Б.Д.Грінченка, можу зробити висновок, що ці слова можуть бути синонімами у певному контексті, зазвичай у художньому стилі, але все ж таки мають відтінки у значеннях. Саме тому О.М. Авраменко й застерігає проти використання слів у неправильному значенні.

Рисувати, -су?ю, -єш, гл. 1) Рисовать, чертить. Мальовали, рисували чорні брови мої. Н. п. 2) Обходить? Другого дня, як ішла на поле, то вже рисувала через дві різи. Левиц. Пов. 338.

Малюва́ти, -люю, -єш, гл. 1) Писать (красками), живописать; рисовать. Не такий страшний чорт, як його малюють. Ном. № 4233. 2) Красить, малевать, расписывать. Ой там на горі, малювали малярі, малювали, рисували чорні брови мої. Чуб. V. 15. 3) Изображать. Ользі здавалося, що той вечір буде якийсь не простий, буде такий веселий, яким його малювала її молода фантазія. Левиц. Пов. 141. 4) Оставлять знаки отъ ударовъ. Нагай малює вдовж жидівську спину. Шевч. 136.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.